Cudów Cytaty

Cudów Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Cudów Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura


wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Cudów Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Cudów Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim


cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Cudów Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle


la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Cudów Cytaty: w krainie cudów zmie­rzch let­ni za­padł z wdziękiem na ust świtanie  -Maverick123


w krainie-cudów-zmie­rzch-let­-za­padł-z wdziękiem-na-ust-świtanie 
Cudów Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski


miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu
Cudów Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Cudów Cytaty: Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. -H. Jackson Brown


jednym-z-największych-cudów-boskich-jest-umożliwienie-zwykłym-ludziom-dokonywania-niezwykłych-rzeczy
Cudów Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol


ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Cudów Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Cudów Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711


nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Cudów Cytaty: Nie uczyniono by miłości bóstwem, gdyby nie działała cudów! -Antoine - Francois De Exiles Prevost


Cudów Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn


sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Cudów Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk


och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Cudów Cytaty: Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic. -Eliza Orzeszkowa


nikt-nie-może-więcej-jak-może-a-nie-idzie-jednak-za-tym-aby-nie-mogąc-uczynić-cudów-człowiek-nie-czynił-nic
Cudów Cytaty: Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser


co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Cudów Cytaty: Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno. -Herbert Marcuse


Że-dwoje-ludzi-potrafią-żyć-razem-jest-jednym-z-największych-cudów-w-większoś-jednak-nie-potrafią-co-zresztą-jest-zamaskowane-tym-że