Część Cytaty

Część Cytaty: Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................   -MarzycielS


Część Cytaty: - Halo. - Cześć Mamuśu! - Cześć Córću! - Wiesz, gdy­bym go zadźgała wte­dy to dziś wychodziłbym szczęśli­wa na wol­ność - więcej raczej nie dają. -fyrfle


 halo-cześć-mamuśu-cześć-córću-wiesz-gdy­bym-go zadźgała-wte­dy-to dziś-wychodziłbym-szczęśli­wa-na wol­ność- więcej
Część Cytaty: cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata  -dooorotis


cześć-to-ja-ele­ment-wszechświata-żegnam-każde­go-dnia-po-jed­nej-cząstce-własnej-roz­pa­dam-ę-dlaczego-tracę-to-sku­tecznie-zabija
Część Cytaty: Część leczenia zależy od woli wyleczenia. -Seneka


część-leczenia-zależy-od-woli-wyleczenia
Część Cytaty: TY - dru­ga część mnie pa­sująca idealnie. -bluecaffe


ty - dru­ga-część-mnie-pa­sująca-idealnie
Część Cytaty: Takt: niewypowiedziana część naszych myśli. -Julian Tuwim


takt-niewypowiedziana-część-naszych-myśli
Część Cytaty: Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu. -Zbigniew Waydyk


lwią-część-życia-przeżywamy-w-zajęczym-strachu
Część Cytaty: Niegodziwość pije większą część własnej trucizny. -Seneka


niegodziwość-pije-większą-część-własnej-trucizny
Część Cytaty: Część czegoś, co by go przerastało, jest człowiekowi niezbędna. -Henryk Elzenberg


część-czegoś-co-by-go-przerastało-jest-człowiekowi-niezbędna
Część Cytaty: Serce to najtwardsza część ciała. Najdelikatniejsze są ręce. -Carolyn Forche


serce-to-najtwardsza-część-ciała-najdelikatniejsze-są-rę
Część Cytaty: Miłość to trzy części chwały i jed­na część cierpienia. -Christina Dodd


miłość-to trzy-częś-chwały-i jed­na-część-cierpienia
Część Cytaty: Najlepszą część życia człowieka stanowią jego przyjażnie. -Anonim


najlepszą-część-życia-człowieka-stanowią-jego-przyjażnie
Część Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim


lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Część Cytaty: Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy. -Ambrose Bierce


wiedza-to-część-naszej-niewiedzy-którą-uporządkowaliśmy-i-skatalogowaliśmy
Część Cytaty: Piękno mogą dostrzec jedynie stanowiący jego część. -Adolf Hitler


piękno-mogą-dostrzec-jedynie-stanowiący-jego-część
Część Cytaty: Jeśli rzeczywiście stanowię część Twojej Legendy,to kiedyś tu wrócisz. -Paulo Coelho


jeśli-rzeczywiście-stanowię-część-twojej-legendyto-kiedyś-wrócisz
Część Cytaty: Przeważna część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek. -Ludwik Hirszfeld


przeważna-część-wysiłku-uczonego-żyje-jako-bezimienny-dorobek
Część Cytaty: Ko­bieta to nie do­datek w za­mian za brak żeb­ra, to część życia. -Bruno


ko­bieta-to nie do­datek-w za­mian-za brak-żeb­ra-to część-życia