Częścią Cytaty

Częścią Cytaty: Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia. -Kamil Ejsymont


sekunda-jest-częśą-minuty-minuta-częśą-godziny-godzina-częśą-zegara-a-zegar-częśą-życia
Częścią Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Częścią Cytaty: Jesteśmy częścią, która ma naśladować całość. -Simone Weil


jesteśmy-częśą-która-naśladować-całość
Częścią Cytaty: Sama dziewczyna jest najmniejszą częścią siebie samej. -Anonim


sama-dziewczyna-jest-najmniejszą-częśą-siebie-samej
Częścią Cytaty: Przeszłość zacho­wana w pa­mięci sta­je się częścią teraźniejszości. -Tadeusz Kotarbiński


przeszłość-zacho­wana-w pa­mię-sta­ ę-częśą-teraźniejszoś
Częścią Cytaty: Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce. -Herman Lons


najważniejszą-częśą-bagażu-podróżnego-jest-i-pozostanie-radosne-serce
Częścią Cytaty: Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.)  -Anthony Rother


sztu­ka-jest częśą-bólu-art-is a di­vision-of pain-ang 
Częścią Cytaty: Przyjaciele są tą częścią rodzaju ludzkiego, przy której łatwiej być człowiekiem. -George Santayana


przyjaciele-są-tą-częśą-rodzaju-ludzkiego-przy-której-łatwiej-być-człowiekiem
Częścią Cytaty: niech ta chwi­la będzie częścią mnie, i przek­li­nam wszystko -- nig­dy na od­wrót !  -thrillofit


niech- chwi­-będzie-częśą-mnie-i przek­li­nam-wszystko- nig­dy-na od­wrót- 
Częścią Cytaty: Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią. -Krio


praw­dzi­wie-kochać-można-­dynie-to-cze­go-jest ę-częśą
Częścią Cytaty: Ludzką jest słabością, że nikt nie chce zadowolić się częścią a tylko całością. -Stefan Pacek


ludzką-jest-słabośą-że-nikt-nie-chce-zadowolić-ę-częśą-a-tylko-całośą
Częścią Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill


gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
Częścią Cytaty: Człowiek żyje drobną częścią swoich możliwości, reszta drzemie. Cóż to za okrutne marnotrawstwo. -Lucyna Winnicka


człowiek-żyje-drobną-częśą-swoich-możliwoś-reszta-drzemie-cóż-to-za-okrutne-marnotrawstwo
Częścią Cytaty: nie szu­kaj per­fek­cji. naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią Two­jej doskonałości. -cala_ja


nie szu­kaj-per­fek­cji-naucz ę-żyć-z myślą-że wa­dy-są częśą-two­jej-doskonałoś
Częścią Cytaty: Nie tyl­ko sztu­ka i wie­dza, ale także cier­pli­wość mu­si być częścią dzieła. -Johann Wolfgang Goethe


nie-tyl­ko-sztu­ka-i wie­dza-ale-także-cier­pli­wość-mu­-być-częśą-dzieła
Częścią Cytaty: kości zos­tały rzucone jes­teś częścią mnie morze falochronem ale nie tą która da­je deszcz  -Papillondenuit


koś-zos­ły-rzucone-jes­teś-częśą-mnie-morze-falochronem-ale-nie tą która-da­-deszcz 
Częścią Cytaty: Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała. -Katherine Mansfield


struś-chowający-głowę-w-piasek-w-każdym-razie-pragnie-wywołać-wrażenie-że-jest-ona-najważniejszą-częśą-jego-ciała
Częścią Cytaty: Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski


nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim