Części Cytaty

Części Cytaty: Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. -Artur Schopenhauer


aby-życie-było-mądre-najważniejsza-jest-dobrze-poję-troska-po-częś-o-naszą-teraźniejszość-po-częś-o-naszą-przyszłość-tak-aby-jedno
Części Cytaty: Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego. -Arthur Schopenhauer


Części Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow


Części Cytaty: Pa­miętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych. -Janusz Białecki


pa­miętaj-że przyszedłeś-na świat-bez-częś-zamiennych
Części Cytaty: Miłość to trzy części chwały i jed­na część cierpienia. -Christina Dodd


miłość-to trzy-częś-chwały-i jed­na-część-cierpienia
Części Cytaty: Całość jest wspa­nial­sza niż su­ma części. -Woody Allen


całość-jest wspa­nial­sza-ż-su­-częś
Części Cytaty: Ja­kież są nudne W większej części te książki Lek­tu­ry szkolne  -Lola_♡


ja­kież-są nudne-w-większej-częś-te książki-lek­­ry-szkolne 
Części Cytaty: Części składowe wysyła się osobno do losowych pododdziałów. -Anonim


częś-składowe-wysyła-ę-osobno-do-losowych-pododdziałów
Części Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz


z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Części Cytaty: Elok­wen­cja ma się tak do wzniosłości jak całość do części. -Jean de La Bruyére


elok­wen­cja- ę-tak-do wzniosłoś-jak całość-do częś
Części Cytaty: Sztu­ka życia po­lega po części na tym, by przez­wy­ciężać własną bezradność. -Marc Levy


sztu­ka-życia-po­lega-po częś-na tym-by przez­wy­ężać-własną-bezradność
Części Cytaty: Jedzenie i seks to najważniejsze części składowe życia, stanowiące klucz do naszych pragnień. -Ang Lee


jedzenie-i-seks-to-najważniejsze-częś-składowe-życia-stanowią-klucz-do-naszych-pragnień
Części Cytaty: Wolność jest potęgą polityczną podzieloną na małe części. Suwerenność nie może być dzielona. -Thomas Hobbes


wolność-jest-potęgą-polityczną-podzieloną-na-łe-częś-suwerenność-nie-może-być-dzielona
Części Cytaty: Cały postęp opiera się na wrodzonej potrzebie wszystkich części każdego organizmu, by żyć ponad stan. -Samuel Butler


cały-postęp-opiera-ę-na-wrodzonej-potrzebie-wszystkich-częś-każdego-organizmu-by-żyć-ponad-stan
Części Cytaty: Brak rac­jo­nal­ne­go myśle­nia nie jest śmier­cią umysłu, lecz po części je­go hibernacją. -Papużka


brak-rac­jo­nal­ne­go-myś­nia-nie jest śmier­ą-umysłu-lecz-po częś-­go-hibernacją
Części Cytaty: Nie osiąga się pełni poprzez odcinanie części samego siebie, lecz przez integrację przeciwieństw -C. G. Jung


nie-osiąga-ę-peł-poprzez-odcinanie-częś-samego-siebie-lecz-przez-integrację-przeciwieństw
Części Cytaty: Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności. -karaczan19


niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś
Części Cytaty: Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć. -Zygmunt Kałużyński


trzy-czwar­te-człowieka-to ­go-życie-wewnętrzne-w znacznej-częś-na pół-świado­me-i ki­no-jak może-żad­na-in­na-sztu­ka