Często śmieje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Często śmieje Cytaty: Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje. -Bujak Bogusław
kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje
Często śmieje Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Często śmieje Cytaty: Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni. -Jean Pierre Claris de Florian
Często śmieje Cytaty: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat
Często śmieje Cytaty: Ten się śmieje sam, kto się śmieje ostatni. -Gilbert Cesbron
Często śmieje Cytaty: Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje ę-dziec­ko-śmieje ę-cały-świat
Często śmieje Cytaty: Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. -Jonathan Davis
Śmieje­cie ę-ze mnie-bo jes­tem-in­ny-ja ę-śmieję-z was-bo wszys­cy-jes­teście-­cy-sami
Często śmieje Cytaty: Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła... -obudzona
Często śmieje Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress
Często śmieje Cytaty: Szy­by lecą, szklarz się śmieje. -Samuel Adalberg
Często śmieje Cytaty: Kto się śmieje, zawsze płaczących zwycięża. -Juliusz Słowacki
Często śmieje Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss
dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Często śmieje Cytaty: Bóg śmieje się z ludzi, że w niego nie wierzą. -Jostein Gaarder
bóg-śmieje ę-z ludzi-że w niego-nie wierzą
Często śmieje Cytaty: Do jed­ne­go szczęście się śmieje, do in­nych szczerzy zęby. -Sławomir Wróblewski
do jed­ne­go-szczęście ę-śmieje-do in­nych-szczerzy-zęby
Często śmieje Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w niedzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine
kto-ę-w-piątek-śmieje-w-niedzielę-będzie-płakał
Często śmieje Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam
dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Często śmieje Cytaty: Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
Często śmieje Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w nie­dzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine
kto ę-w piątek-śmieje-w nie­dzielę-będzie-płakał
Często śmieje Cytaty: Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
Często śmieje Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Często śmieje Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo
bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często śmieje Cytaty: Mężczyzna, gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy. Kobieta śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyzna-gdy-nie-nic-do-powiedzenia-milczy-kobieta-śmieje-ę
Często śmieje Cytaty: Mężczyzna gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy, kobieta śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyzna-gdy-nie-nic-do-powiedzenia-milczy-kobieta-śmieje-ę
Często śmieje Cytaty: Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Często śmieje Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja
Często śmieje Cytaty: wszys­cy czekają nikt uda­je, że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje  -nie.wiem
wszys­cy-czekają-nikt-uda­-że nie is­tnieje-i-ktoś-w tle ę-śmieje 
Często śmieje Cytaty: Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza
ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
Często śmieje Cytaty: Py­tasz cze­mu ciągle się śmieję? Po pros­tu nie mam już siły płakać... -Lanni
py­tasz-cze­mu-ągle ę-śmieję-po pros­-nie mam-już-ły-płakać
Często śmieje Cytaty: Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza
ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Często śmieje Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Często śmieje Cytaty: Mężczyz­na mil­czy, gdy nie ma nic do po­wie­dze­nia. Ko­bieta - śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyz­na-mil­czy-gdy-nie  nic-do po­wie­dze­nia-ko­bieta - śmieje-ę
Często śmieje Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch
jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Często śmieje Cytaty: Z cze­go się śmieje­cie? Z siebie sa­mych się śmiejecie!  -Mikołaj Gogol
z cze­go ę-śmieje­cie-z siebie-­mych ę-śmiejecie 
Często śmieje Cytaty: Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra - anegdotka lub żona. -Tristan Bernard
jeśli-żona-śmieje-ę-z-twej-anegdotki-to-znaczy-że-jest-dobra-anegdotka-lub-żona
Często śmieje Cytaty: Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre - żart albo żona. -Tristan Bernard
jeśli-żona-śmieje-ę-z-twojego-żartu-to-znaczy-że-jedno-jest-dobre-żart-albo-żona