Często Jest zbyt źle Cytaty

Często Jest zbyt źle Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Często Jest zbyt źle Cytaty: Źle jest mieć zbyt dobry charakter. -Anonim


Ź-jest-mieć-zbyt-dobry-charakter
Często Jest zbyt źle Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Jest zbyt źle Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales


Często Jest zbyt źle Cytaty: Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. -Ambroży Św


zbyt-często-czyste-sumienie-jest-tylko-rezultatem-marnej-pamię
Często Jest zbyt źle Cytaty: Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze. -Karol Kazimierz Kurpiński


Często Jest zbyt źle Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Często Jest zbyt źle Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson


Często Jest zbyt źle Cytaty: Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. -Jerzy Drobnik


Często Jest zbyt źle Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Często Jest zbyt źle Cytaty: Zbyt często związujemy się z kobietami parą jedwabnych pończoch. -John Steinbeck


zbyt-często-związujemy-ę-z-kobietami-ą-jedwabnych-pończoch
Często Jest zbyt źle Cytaty: Miłość zbyt często staje się ucieczką od wszystkiego, co rzeczywiste. -William Wharton


miłość-zbyt-często-staje-ę-ucieczką-od-wszystkiego-co-rzeczywiste
Często Jest zbyt źle Cytaty: Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie. -Maria Grossek - Korycka


na-samobójstwo-jedynym-lekarstwem-jest-dobroć-ciężaru-życia-zbyt-często-nie-może-udźwignąć-serce-człowieka-które-ę-czuje-tak-strasznie
Często Jest zbyt źle Cytaty: Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy. -stokrotka123


zbyt-często-uda­jemy-obojętność-by nie ujaw­ć-że na kimś-nam-zależy
Często Jest zbyt źle Cytaty: Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


Często Jest zbyt źle Cytaty: Jeśli ko­muś jest źle, to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


Często Jest zbyt źle Cytaty: Miłości nie po­win­niśmy zbyt często ubierać w słowa, wszakże to ona sa­ma wo­li się rozbierać... -Niusza


miłoś-nie po­win­śmy-zbyt-często-ubierać-w słowa-wszakże-to ona-­-wo­li ę-rozbierać
Często Jest zbyt źle Cytaty: Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie zbyt często rozbita siła woli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


między-umiejętnośą-a-działaniem-ży-całe-morze-a-na-jego-dnie-zbyt-często-rozbita-ła-woli