Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty

Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings


rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Wymagamy często dlatego cnoty od innych, by nasze błędy mogły wygodniej się panoszyć. -Marie Von Ebner - Eschenbach


wymagamy-często-dlatego-cnoty-od-innych-by-nasze-błędy-mogły-wygodniej-ę-panoszyć
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Zwyczajny, ludzki świat: bez słońca czyjegoś majestatu. -Zbigniew Waydyk


zwyczajny-ludzki-świat-bez-słońca-czyjegoś-majestatu
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei. -Ralph Waldo Emerson


oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Wtedy dopiero oceniamy nasze dobra, gdy posiadanie straciliśmy. -Plaut


wtedy-dopiero-oceniamy-nasze-dobra-gdy-posiadanie-straciliśmy
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty:


każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski


Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier


najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski


Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek


Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Często Oceniamy Błędy Z Czyjegoś Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe