Często Oceniamy Cytaty

Często Oceniamy Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
Często Oceniamy Cytaty: Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei. -Ralph Waldo Emerson


oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
Często Oceniamy Cytaty: Wtedy dopiero oceniamy nasze dobra, gdy posiadanie straciliśmy. -Plaut


wtedy-dopiero-oceniamy-nasze-dobra-gdy-posiadanie-straciliśmy
Często Oceniamy Cytaty: Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
Często Oceniamy Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Oceniamy Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Często Oceniamy Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Często Oceniamy Cytaty: Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie


Często Oceniamy Cytaty: Często - więcej niż zawsze. -Wiesław Saniewski


Często Oceniamy Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


Często Oceniamy Cytaty: Często język wyprzedza myśli. -Sokrates


często-język-wyprzedza-myśli
Często Oceniamy Cytaty: Mistrzostwo często uchodzi za egoizm. -Johann Wolfgang Goethe


Często Oceniamy Cytaty: Piękności często towarzyszy ciemnota. -Baltazar Gracian Y Morales


Często Oceniamy Cytaty:


na­tural­na-słodycz-by­wa-często-goryczą
Często Oceniamy Cytaty: Piękności często to­warzyszy ciemnota. -Baltasar Gracian y Morales


Często Oceniamy Cytaty: Ro­pa często wypływa z ran ekologii. -Kapitan


ro­pa-często-wypływa-z ran-ekologii
Często Oceniamy Cytaty: Ta­lent jest często wadą charakteru. -Karl Kraus


ta­lent-jest często-wadą-charakteru
Często Oceniamy Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia