Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim
często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. -Michel de Montaigne
choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to. -Ivo Andric
dzieci-często-bywają-tak-okrutne-w-słowach-jak-dorośli-jedynie-w-myślach-pozwalają-sobie-na-to
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko według ich wartości rzeczywistej. -Tomasz z Akwinu
kochamy-często-drugich-podług-ich-pozornej-wartoś-bóg-tylko-według-ich-wartoś-rzeczywistej
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga. -Ruffini
bóg-stworzył-człowieka-na-swój-obraz-i-podobieństwo-ale-często-człowiek-jest-jedynie-karykaturą-boga
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dobre filmy opierają się często na scenariuszach, z których powstałyby zapewne ubogie powieści. Jedynie obraz ma znaczenie. -Rene Clair
dobre-filmy-opierają-ę-często-na-scenariuszach-z-których-powstałyby-zapewne-ubogie-powieś-jedynie-obraz-znaczenie
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dla wielu humanistów ich wykształcenie bywa jedynie kapturem, który często opada im na oczy, kiedy dojrzeć trzeba człowieka. -Natalia Glensk - Gutweter
dla-wielu-humanistów-ich-wykształcenie-bywa-jedynie-kapturem-który-często-opada-im-na-oczy-kiedy-dojrzeć-trzeba-człowieka
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt
jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Rozmaicie pojmują kobiety miłość; jedne kochają, drugie pragną tylko, aby być kochane. Pierwsze nawet w nieszczęściu przynoszą nam szczęście; szczęście zaś drugich jest bardzo często największym dla nas nieszczęściem. -Jan Zachariasiewicz
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne. -Karol Dickens
duch-ludzki-podobnie-jak-ciało-często-nadmiernie-tyje-i-niedomaga-jedynie-z-racji-zbyt-wielkich-wygód-i-podobnie-jak-ciało-bywa-skutecznie-leczony
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Ma żelazne zasady dla drugich. -Anonim
ma-żelazne-zasady-dla-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Bądź altruistą. Szanuj egoizm drugich. -Stanisław Jerzy Lec
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Nieszczęśliwi z cierpień drugich odnoszą pociechę. -Ezop
nieszczęśliwi-z-cierpień-drugich-odnoszą-pociechę
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. -Tolmann Pesch
Życzliwość-jest-pragnieniem-szczęścia-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Tylko ten ma serce, kto ma je dla drugich. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Cudzy nos jest pokusą dla drugich. -Koźma Prutkow
cudzy-nos-jest-pokusą-dla-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji. -Charles de Gaulle
jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. -Wacław Berent
cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Chętnie drugich upominamy, a sami upomnień niechętnie słuchamy. -Eurypides
chętnie-drugich-upominamy-a-sami-upomnień-niechętnie-słuchamy
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo
bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich. -Andre Gide
najlepszym-środkiem-poznania-siebie-jest-próba-zrozumienia-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Chci­wość zys­kiem jed­nych, biedą drugich... -Duch_Sumienia
chci­wość-zys­kiem-jed­nych-biedą-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: To złodziejskie serce, które ze szkodą drugich chce być bogate. -Piotr Skarga
to-złodziejskie-serce-które-ze-szkodą-drugich-chce-być-bogate
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec
jesteśmy-dobrzy-dla-drugich-aby-ę-sobie-więcej-podobać
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć. -Piotr Skarga
dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Nie tyle korzystamy z cnoty i rozumu drugich, ile z ich złośliwości i głupstwa. -Stefan Witwicki
nie-tyle-korzystamy-z-cnoty-i-rozumu-drugich-ile-z-ich-złośliwoś-i-głupstwa
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice. -Montesquieu
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia. -Władysław Grzeszczyk
dopóki-zwycięstwo-jednych-w-klęsce-drugich-dopóty-żadna-klęska-nie-jest-ostatnia
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Żółciowe kamienie mają to do siebie, że czynią człowieka niezmiernie zgryźliwym i niewyrozumiałym dla drugich. -Gabriela Zapolska
Żółciowe-kamienie-mają-to-do-siebie-że-czynią-człowieka-niezmiernie-zgryźliwym-i-niewyrozumiałym-dla-drugich
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Aktor jest to istota, która cierpi dla przyjemności drugich i w spełnieniu tego zadania umiera. -Alfred Musset
aktor-jest-to-istota-która-cierpi-dla-przyjemnoś-drugich-i-w-spełnieniu-tego-zadania-umiera
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie. -Antoine De Saint - Exupery
jesteśmy-jedni-dla-drugich-pielgrzymami-którzy-różnymi-drogami-zdążają-w-trudzie-na-to-samo-spotkanie
Często Przerastamy Drugich Jedynie Cytaty: Dwa kieliszki wys­tar­czą. Naj­pierw je­den, po­tem kil­ka­naście drugich. -Julian Tuwim
dwa-kieliszki-wys­tar­czą-naj­pierw ­den-po­tem-kil­ka­naście-drugich