Często Się Rozpijają Cytaty

Często Się Rozpijają Cytaty: Jim nie pozwalał mi zapomnieć, że ma bujną wyobraźnię, a tacy ludzie zapędzają się dalej od innych, w jakimkolwiek kierunku, jakby tkwili u końca dłuższej liny na niepewnym kotwicowisku życia. Tak właśnie bywa. A często się rozpijają. -Joseph Conrad


Często Się Rozpijają Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Często Się Rozpijają Cytaty: Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego. -Frida Kahlo


bardzo-często-myślę-o-śmierci-zbyt-często-przypuszczam-że-w-chwili-śmierci-myśłabym-o-diego
Często Się Rozpijają Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Często Się Rozpijają Cytaty: Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie


Często Się Rozpijają Cytaty: Kiedy prowadzi się spokojne życie to często mówi się o decyzjach ale w rzeczywistości nie podejmuje się ich. -Gertruda Stein


kiedy-prowadzi-ę-spokojne-życie-to-często-mówi-ę-o-decyzjach-ale-w-rzeczywistoś-nie-podejmuje-ę-ich
Często Się Rozpijają Cytaty: Skostnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski


skostnienia-uważa-ę-często-za-skrystalizowania
Często Się Rozpijają Cytaty: Po płaczu często serce się raduje. -Stefan Lubomirski


Często Się Rozpijają Cytaty: Człowiek, by stać się doskonałym, powinien często się zmieniać. -John Henry Newman


człowiek-by-stać-ę-doskonałym-powinien-często-ę-zmieniać
Często Się Rozpijają Cytaty: Często przyj­mu­je się usługi tych, który­mi się gardzi. -Victor Marie Hugo


często-przyj­mu­ ę-usługi-tych-który­mi ę-gardzi
Często Się Rozpijają Cytaty: Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje. -Bujak Bogusław


kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje
Często Się Rozpijają Cytaty: Często przyjmuje się usługi tych, którymi się gardzi. -Wiktor Hugo


często-przyjmuje-ę-usługi-tych-którymi-ę-gardzi
Często Się Rozpijają Cytaty: Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. -Karl Kraus


co-rozpoczyna-ę-z-myślą-o-korzyściach-państwa-kończy-ę-często-z-niekorzyśą-dla-świata
Często Się Rozpijają Cytaty: Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą. -Plutarch


często-cieszymy-ę-dziełem-a-pogardzamy-wykonawcą
Często Się Rozpijają Cytaty: Kto się często kocha, choruje rzadko. -Anonim


kto-ę-często-kocha-choruje-rzadko
Często Się Rozpijają Cytaty: Skos­tnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski


skos­tnienia-uważa ę-często-za skrystalizowania
Często Się Rozpijają Cytaty: Co roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. -Karl Kraus


co roz­poczy­na ę-z myślą-o korzyściach-państwa-kończy ę-często-z niekorzyśą-dla-świata
Często Się Rozpijają Cytaty: Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często. -Forrest Gump


nas­taw-ę-że życie-da  w dupę-tyl­ko-nie nad­sta­wiaj ę-zbyt-często