Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty

Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta


praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Oziębłość nie wyklucza zazdrości. -Aleksander Dumas


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty:


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości. -Aleksander Dumas


Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Ciekawość rodzi się z zazdrości. -Molier


ciekawość-rodzi-ę-z-zazdroś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości. -Curzio Malaparte


dyktatura-jest-najpełniejszą-postacią-zazdroś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca. -Zygmunt Freud


człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer


podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Nieznaczna, znikoma szczypta zazdrości winna być miłości przyprawą. -Felicja Stendingowa


nieznaczna-znikoma-szczypta-zazdroś-winna-być-miłoś-przyprawą
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne


u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Dyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości. -Curzio Malaparte


dyk­­tura-jest naj­pełniej­szą-pos­­ą-zazdroś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa. -Jan Żabczyc


w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać. -Alfred Adler


ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska


mężczyzna-zdolny-jest-do-zazdroś-nawet-wobec-kamienia-który-jego-znudzona-partnerka-wyróżła-jako-szczególnie-piękny
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Nie radź się tego, któryć jest na zdradzie, a taj się przed tym, któryć zazdrości. -Salomon


nie-radź-ę-tego-któryć-jest-na-zdradzie-a-taj-ę-przed-tym-któryć-zazdroś
Częstot­li­wości I nie uk­ry­wa Zazdrości Cytaty: Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości. -Madame de Deffaud


nie-opowiadaj-swej-przyjaciół-o-swoim-szczęściu-aby-nie-obudzić-w-niej-zazdroś-nie-opowiadaj-też-o-swoich-smutkach-aby-nie-sprawić-jej