Człek Cytaty

Człek Cytaty: Wszedł człek, co horrorów dużo oglądał do kościoła i dłoń swą w as­perso­rium zanurzył. Wtem dym z je­go dłoni poszedł biały i jak ogień go pa­lić wo­da ta zaczęła. I człek ten so­bie po­myślał tak nagle: Czy ja wam­pi­rem może jestem czy ktoś wlał kwa­su sol­ne­go do aspersorium za­miast wo­dy święco­nej w to miejsce?  -Crux av Mørket


Człek Cytaty: człek nierozumny bom krzywdę czynił bez opamiętania tyś najmądrzejszą prze­ze mnie żeś skalana ma karmicielko aż po sa­me kresy głupim ślep­cem byłem dążąc do agonii gdy łapałaś oddechy za­nie­czyszczo­ne dziełem rąk moich patrzyłem do os­tatniej chwili będę składał pokłony i dłonie w prośbie wy­bacz mi matko za kieru­nek ku destrukcji chle­ba z ser­ca twego nie ma odwrotu i spo­sobu na powtórkę od­legła ojczyzno wy­bacz bom człek nierozumny...   -Papużka


Człek Cytaty: Niedostatek pokazuje, jak mało człek potrzebuje. -Anonim


niedostatek-pokazuje-jak-ło-człek-potrzebuje
Człek Cytaty: Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu. -Wacław Potocki


szczęśliwy-człek-co-go-cudze-szkody-uczą-rozumu
Człek Cytaty: Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep  -Kojak


teore­tycznie-pra­wy-z niego-człek-w-prak­ty­co-dru­gi-to kiep 
Człek Cytaty: Zakonnik w celi, żołnierz we zbroi, człek przy prawie - bezpieczni są. -Jan Żabczyc


zakonnik-w-celi-żołnierz-we-zbroi-człek-przy-prawie-bezpieczni-są
Człek Cytaty: Człek jest kowadłem, na którym fortuna ustawnie kołace swyt młotami. -Wincenty Ignacy Marewicz


człek-jest-kowadłem-na-którym-fortuna-ustawnie-kołace-swyt-młotami
Człek Cytaty: Pies wciekły, człek wszetecznej gęby, szalony - jednako ludzi psują. -Jan Żabczyc


pies-wciekły-człek-wszetecznej-gęby-szalony-jednako-ludzi-psują
Człek Cytaty: Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja?  -Kedar


pi­kan­te­rii-do­da-rac­ja-że pub­licznie-człek-przy-człeku-a gdzie-spacja 
Człek Cytaty: Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada. -Jan Kochanowski


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
Człek Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:


i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Człek Cytaty: Żaden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety, jak człek oświecony, gdy w chwilach cielesnego przesytu chce oczyścić myśli z kobiecego ducha tkliwości, fałszu i mętu. -Wacław Berent


Żaden-ojciec-kaznodzieja-tak-nie-grzmi-na-kobiety-jak-człek-oświecony-gdy-w-chwilach-cielesnego-przesytu-chce-oczyść-myśli-z-kobiecego-ducha
Człek Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Człek Cytaty: Nie zawżdy, piękna Zofija, Róża kwitnie i lelija; Nie zawżdy człek będzie młody Ani tej, co dziś, urody. -Jan Kochanowski


nie-zawżdy-piękna-zofija-róża-kwitnie-i-lelija-nie-zawżdy-człek-będzie-młody-ani-tej-co-dziś-urody
Człek Cytaty: FYR­FLE­RYK WOŁAJĄCY NA PUSZCZY W za­kutym pa­rafiańszczyzną łbie Uczu­cie ob­ra­ziło się Lecz mądry człek Wy­nalazł lek Czechu od re­ligii dys­tansuj się  -fyrfle


fyr­fle­ryk-woŁajĄcy-na puszczy-w-za­kutym-pa­rafiańszczyzną-łbie-uczu­cie-ob­ra­ziło-ę-lecz-mądry-człek-wy­nalazł-lek-czechu
Człek Cytaty: Żaden oj­ciec kaz­nodzieja tak nie grzmi na ko­biety, jak człek oświeco­ny, gdy w chwi­lach cieles­ne­go prze­sytu chce oczyścić myśli z ko­biece­go ducha tkli­wości, fałszu i mętu. -Wacław Berent


Człek Cytaty: Kochanie to niedola ciężka, bo przez nie człek wolny niewolnikiem się staje. Równie jak ptak, z łuku ustrzelon, spada pod nogi myśliwca, tak i człek, miłością porażon, nie ma już mocy odlecieć od nóg kochanych. Kochanie to kalectwo, bo człek, jak ślepy, świata za swoim kochaniem nie widzi. Kochanie to smutek, bo kiedyż więcej łez płynie, kiedyż więcej wzdychań boki wydają? Kto pokocha, temu już nie w głowie ni stroje, ni tańce, ni kości, ni łowy; siedzieć on gotów, kolana własne dłońmi objąwszy, tak tęskniąc rzewliwie, jako ów, który kogoś bliskiego postradał. Kochanie to choroba, gdyż w nim, jako w chorobie, twarz bileje, oczy wypadają, ręce się trzęsą i palce chudną, a człowiek o śmierci rozmyśla albo jak w obłąkaniu ze zjeżoną głową chodzi, z miesiącem gada, rad miłe imię na piasku pisze, a gdy mu je wiatr zwieje, tedy powiada


Człek Cytaty: Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa. -Alojzy Żółkowski


człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa