Człowieczeństwa I Cytaty

Człowieczeństwa I Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Człowieczeństwa I Cytaty: Przekraczać granice dobrego smaku to obraza człowieczeństwa. -Blaise Pascal


przekraczać-granice-dobrego-smaku-to-obraza-człowieczeństwa
Człowieczeństwa I Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam


być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Człowieczeństwa I Cytaty: Na­gość jest szatą człowieczeństwa. in­sp. niez­dro­we tren­dy XXI w. -filutka


na­gość-jest szatą-człowieczeństwa-in­sp-niez­dro­we tren­dy-xxi-w
Człowieczeństwa I Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka


słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Człowieczeństwa I Cytaty: Sa­mot­ność jest la­tar­nią na ska­lis­tym cyp­lu człowieczeństwa. -Roman Brandstaetter


sa­­ność-jest ­tar­ą-na ska­lis­tym-cyp­lu-człowieczeństwa
Człowieczeństwa I Cytaty: Szkół, gdzie by mógł uczyć się człowiek swego człowieczeństwa nie ma na świecie i pewnie nigdy nie będzie. -Emil Zegadłowicz


szkół-gdzie-by-mógł-uczyć-ę-człowiek-swego-człowieczeństwa-nie-na-świecie-i-pewnie-nigdy-nie-będzie
Człowieczeństwa I Cytaty: Czasem zdarzają się takie cuda czy wybryki natury - rodzi się dziecko o wysokim gatunku człowieczeństwa. -Anna Kowalska


czasem-zdarzają-ę-takie-cuda-czy-wybryki-natury-rodzi-ę-dziecko-o-wysokim-gatunku-człowieczeństwa
Człowieczeństwa I Cytaty: Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner


cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra
Człowieczeństwa I Cytaty: Może najbardziej tragiczne znamię człowieczeństwa stanowi to, że można próbować fałszować swoje własne życie i stać się w ten sposób zaprzeczeniem samego siebie, rodzajem wydrążonej formy swej własnej istoty. -Jose Ortega Y Gasset


Człowieczeństwa I Cytaty: U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa; i jasnowzroczna aż po śmierć ślepca. -Friedrich Nietzsche


Człowieczeństwa I Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Człowieczeństwa I Cytaty: Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości. -Kenneth Ring


Człowieczeństwa I Cytaty: Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił. -Juliusz Słowacki


Człowieczeństwa I Cytaty: Miłość jest dziwną syntezą egoizmu i altruizmu; bywają wypadki, w których z drapieżnym egoizmem jest bardziej do twarzy niż z flegmatycznym zrzeczeniem się praw swoich. Gdy dusze mają się stać wzajemnie swoją własnością, wtedy ustają


Człowieczeństwa I Cytaty: Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa. -John Steinbeck


Człowieczeństwa I Cytaty: Wszak wiemy, że kłam­stwo zmie­rza ku zniszczeniu, że życie jest zbyt krótkie na niena­wiść i ho­dującą się w nas zgni­liznę duszy. Pa­mięta­my o niezłom­nych uzur­pa­torach miłości O wie­rze i oddaniu. Przy­pomi­nają nam, że cudzołóstwo zaw­sze zos­ta­je ukarane a niewiara, zos­ta­nie i tak osądzona. Wszak człowiek podąża i tak ścieżką zniszczenia, ob­darcia z szat człowieczeństwa, tro­pem nad­chodzącej ludzkości. -agoraa


Człowieczeństwa I Cytaty: Skra­wek na­gości czułej skóry Frag­ment człowieczeństwa Prze­nieś mnie... trochę wyżej Zap­ro­wadź... nieco dalej Ciepło, zim­no, zmysły... Do­tyk. Ból.Coś. Ten frag­ment naskórka Nie ten, a po­tem nie kolejny Tam­ten. Ten. Niez­naczny ruch Ruch Mus­kasz, drwisz Przestajesz Szczyt marze­nia Gra­nice bliskości Znaczące W ob­liczu miłości Drżenie po muśnięciu powietrzem Dot­knij mnie przypadkiem Mus­kaj specjalnie Spójrz, patrz Po duszy kres Ocza­mi w oczy Na­pajaj mnie głębią Mak­sy­mal­ne uzewnętrznienie Ob­nażenie duszy Mak­sy­mal­ne napięcie Bliskość Bądź Trwaj. -blackroxanne