Człowiek Dodany Do Natury Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć. -Giordano Bruno
tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Istota zmiennej, niespokojnej i wielokształtnej natury jest człowiek. -Chaledejczycy
istota-zmiennej-niespokojnej-i-wielokształtnej-natury-jest-człowiek
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę. -Albert Camus
człowiek-dwie-natury-jedną-własną-drugą-przypisaną-mu-przez-żonę
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich. -Choa Kok Sui
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje. -Paul Thiry Holbach
człowiek-gdy-czuje-ę-dobrze-to-uważa-że-mu-ę-to-należy-od-natury-każde-zaś-cierpienie-za-niesprawiedliwość-której-od-niej-doznaje
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Zarówno najpiękniejsze, jak i najstraszniejsze skłonności ludzkie nie są składnikami utrwalonej biologicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego społecznego procesu, który tworzy człowiek. -Erich Fromm
zarówno-najpiękniejsze-jak-i-najstraszniejsze-skłonnoś-ludzkie-nie-są-składnikami-utrwalonej-biologicznie-natury-ludzkiej-ale-wynikiem-tego
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury. -Demokryt
ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Jeśli średniowiecze i barok, to także romantyzm, to znaczy ci wszyscy poeci nocy, grozy, horroru itd. właśnie romantyzm. Na wydawałoby się bezpieczną drogę, którą kroczył człowiek oświecenia i racjonalizmu, wychodzą z ciemności nagle i coraz liczniej sobowtóry, manekiny, automaty. Homonkulusy, twory sztucznie stworzone, urągające kreacji natury, niosące w sobie całe poniżenie, wszystkie najokropniejsze marzenia ludzkie, [...] -Tadeusz Kantor
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Waga jest z natury skłonna do kradzieży. -Ramon Gomez De La Serna
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides
język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Próżnowaniem poniża się dary natury. -Mikołaj Kopernik
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko
przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: By flegmatyczne natury ogarnął zapał, trzeba je sfanatyzować. -Friedrich Nietzsche
by-flegmatyczne-natury-ogarnął-zapał-trzeba-sfanatyzować
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all
usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Charaktery z natury złe nie zmieniają się. -Menander
charaktery-z-natury-złe-nie-zmieniają-ę
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. -Zygmunt Freud
rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi. -Denis Diderot
nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia. -Jeremy Bentham
pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Prostota - to jest najwyższe przystosowanie się do komplikacji natury. -Stefan Napierski
prostota-to-jest-najwyższe-przystosowanie-ę-do-komplikacji-natury
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy
zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem. -Menander
kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita
genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie. -Arystoteles
wszystkim-ludziom-właściwy-jest-z-natury-pęd-do-życia-we-wspólnocie
Człowiek Dodany Do Natury Cytaty: Śmierć jest tym sa­mym co na­rodzi­ny, mis­te­rium natury. -Marek Aureliusz
Śmierć-jest tym-­mym-co na­rodzi­ny-mis­te­rium-natury