Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie. -Max Scheller
człowiek-jest-najbardziej-nieudanym-zwierzęciem-w-przyrodzie
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek, który się zastanawia jest zwierzęciem wynaturzonym. -Jean Jacques Rousseau
człowiek-który-ę-zastanawia-jest-zwierzęciem-wynaturzonym
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-czerwieni-ę-i-ku-temu-powody
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które rumieni się ze wstydu - i ma ku temu powody. -Mark Twain
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-rumieni-ę-ze-wstydu-i-ku-temu-powody
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które pozostaje w przyjacielskich stosunkach z tymi, których zamierza zjeść, zanim tego dokona. -Samuel Butler
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-pozostaje-w-przyjacielskich-stosunkach-z-tymi-których-zamierza-zjeść-zanim-tego-dokona
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Bo człowiek dla człowieka po­wi­nien być człowiekiem, a nie zwierzęciem... -Wisnia0215
bo człowiek-dla-człowieka-po­wi­nien-być-człowiekiem-a nie zwierzęciem
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: `Ta­kim zwierzęciem dla czlo­wieka może być je­dynie dru­gi człowiek. -bluecaffe
`ta­kim-zwierzęciem-dla-czlo­wieka-może-być-­dynie-dru­gi-człowiek
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Dopominając się dla siebie praw człowiek zapomina, ze jest zwierzęciem: jest nim koniecznie, lecz bez praw i czuje się zmuszony to ukrywać. -Georges Bataille
dopominając-ę-dla-siebie-praw-człowiek-zapomina-ze-jest-zwierzęciem-jest-nim-koniecznie-lecz-bez-praw-i-czuje-ę-zmuszony-to-ukrywać
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Istota zmiennej, niespokojnej i wielokształtnej natury jest człowiek. -Chaledejczycy
istota-zmiennej-niespokojnej-i-wielokształtnej-natury-jest-człowiek
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć. -Giordano Bruno
tylko-człowiek-ambitny-i-zarozumiały-próżny-i-zazdrosny-chce-wyperswadować-innym-że-jedyna-jest-tylko-droga-badania-i-poznania-natury-a-jedynie
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. -Jerzy Drobnik
gdy-człowiek-chce-być-bogiem-zabija-w-sobie-człowieka-i-nie-zmieniając-ę-w-boga-staje-ę-zwierzęciem
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski
wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski
wszechświat-jest zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i zapamiętuje
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę. -Albert Camus
człowiek-dwie-natury-jedną-własną-drugą-przypisaną-mu-przez-żonę
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy. -Olga Tokarczuk
ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich. -Choa Kok Sui
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje. -Paul Thiry Holbach
człowiek-gdy-czuje-ę-dobrze-to-uważa-że-mu-ę-to-należy-od-natury-każde-zaś-cierpienie-za-niesprawiedliwość-której-od-niej-doznaje
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Zarówno najpiękniejsze, jak i najstraszniejsze skłonności ludzkie nie są składnikami utrwalonej biologicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego społecznego procesu, który tworzy człowiek. -Erich Fromm
zarówno-najpiękniejsze-jak-i-najstraszniejsze-skłonnoś-ludzkie-nie-są-składnikami-utrwalonej-biologicznie-natury-ludzkiej-ale-wynikiem-tego
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Waga jest z natury skłonna do kradzieży. -Ramon Gomez De La Serna
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides
język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Tryb życia nie jest dziełem przypadku. Jest prostą konsekwencją natury danego człowieka. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
tryb-życia-nie-jest-dziełem-przypadku-jest-prostą-konsekwencją-natury-danego-człowieka
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Ludzie stają się dob­rzy przez ćwicze­nie i prak­ty­kowa­nie dob­ro­ci; rzad­ko zdarza się człowiek dob­ry z natury. -Demokryt
ludzie-stają ę-dob­rzy-przez-ćwicze­nie-i prak­ty­kowa­nie-dob­ro­-rzad­ko-zdarza ę-człowiek-dob­ry-z natury
Człowiek Jest Z Natury Zwierzęciem Cytaty: Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. -Zygmunt Freud
rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia