Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty

Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny. -Romain Rolland


miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny. -Romain Rolland


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-do-tego-przyczyny
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny. -Anonim


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-tego-przyczyny
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać. -Max Scheller


człowiek-jest-szczęśliwy-tylko-wtedy-kiedy-kocha-i-coś-daje-bo-większym-szczęściem-jest-dawać-ż-brać
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Miłość piękna lecz skuta w kajdany, bo człowiek kocha, a nie wie czy jest kochany. -Anonim


miłość-piękna-lecz-skuta-w-kajdany-bo-człowiek-kocha-a-nie-wie-czy-jest-kochany
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Dos­trzeg­li obo­je, że dru­gi człowiek blis­ki i kocha­ny jest ważniej­szy od do­tychcza­sowych pryncypiów. -Małgorzata Kalicińska


dos­trzeg­li-obo­-że dru­gi-człowiek-blis­ki-i kocha­ny-jest ważniej­szy-od do­tychcza­sowych-pryncypiów
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: (po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie  -falco2


Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę. -Jeanette Winterson


Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie. -Zbigniew Herbert


człowiek-sam-jest ś­py-mu­ mieć-wokół-siebie-lus­tra-al­bo-in­ne-oczy-kocha  to znaczy-przygląda ę-sobie
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek jest po to, aby kochać. Jeżeli nie kocha - to nie żyje. -Vinet


człowiek-jest-po-to-aby-kochać-jeżeli-nie-kocha-to-nie-żyje
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek jest po to, aby kochać. Jeżeli nie kocha - to nie żyje. -Aleksander Vinet


człowiek-jest po to-aby kochać-jeżeli nie kocha- to nie żyje
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir


kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam


pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek broni błędów, które kocha. -Seneka


człowiek-broni-błędów-które-kocha
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Człowiek bro­ni błędów, które kocha. -Seneka Młodszy


Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Cała miłość nie warta jest złamanego szeląga, jeśli nie kocha się kogoś takim, jakim jest. Inaczej bowiem nie potrzebny byłby do tego człowiek, wystarczyłby król karciany. -Ricarda Huch


cała-miłość-nie-warta-jest-złamanego-szeląga-śli-nie-kocha-ę-kogoś-takim-jakim-jest-inaczej-bowiem-nie-potrzebny-byłby-do-tego-człowiek
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie. -Ezop


każdy-człowiek-nawet-w-cierpieniu-kocha-życie
Człowiek Jest za­kocha­ny Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére