Człowiek Powinien Jeść Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać. -Charles de Gaulle
minister-nie-powinien-żalić-ę-na-gazety-nie-powinien-ich-nawet-czytać-powinien-pisać
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-to-człowiek-który-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-człowiek-umiarkowany-powinien-być-daltonistą
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia. -Bertrand Saadi z Szirazu
najlepszy-sposób-zachowania-zdrowia-nie-ść-gdy-ę-nie-chce-i-przestać-ść-gdy-jeszcze-jest-chęć-do-jedzenia
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości. -Robert Browning
człowiek-powinien-ęgać-po-to-co-przewyższa-jego-możliwoś
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle. -Salvador Dalí
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia. -Miguel Cervantes
to-wielka-tajemnica-jak-człowiek-powinien-postępować-by-nie-zmarnować-sobie-życia
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek mądry widzi tylko tyle, ile powinien, a nie wszystko, co może zobaczyć. -Michel de Montaigne
człowiek-mądry-widzi-tylko-tyle-ile-powinien-a-nie-wszystko-co-może-zobaczyć
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Każdy człowiek powinien mieć sporego rozmiaru cmentarz, na którym grzebałby wady swoich przyjaciół. -Mark Twain
każdy-człowiek-powinien-mieć-sporego-rozmiaru-cmentarz-na-którym-grzebałby-wady-swoich-przyjaciół
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami. -Tomasz Mann
człowiek-w-imię-dobroci-i-miłoś-nie-powinien-dać-śmierci-panować-nad-swymi-myślami
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą. -Narcyza Żmichowska
kto-chce-pisać-powinien-uczyć-a-kto-uczy-powinien-stanąć-przed-ludźmi-z-prawdą-już-ujętą
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne
artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-zakazują-przejścia-człowiek-mądry-powinien-więc-być-daltonistą
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek, by stać się doskonałym, powinien często się zmieniać. -John Henry Newman
człowiek-by-stać-ę-doskonałym-powinien-często-ę-zmieniać
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Skończony człowiek powinien być do dwudziestego roku życia gładki, do trzydziestego - strojny, do siedemdziesiątego - cnotliwy. Mniejsza o to, jakim już potem będzie. -Adolf Dygasiński
skończony-człowiek-powinien-być-do-dwudziestego-roku-życia-gładki-do-trzydziestego-strojny-do-siedemdziesiątego-cnotliwy-mniejsza-o-to
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek, który nie potrafi panować nad swoimi humorami, nie powinien myśleć o karierze biznesmena. -Hrabia Chesterfield
człowiek-który-nie-potrafi-panować-nad-swoimi-humorami-nie-powinien-myść-o-karierze-biznesmena
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu. -Włodzimierz Perzyński
człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Można malować rzetelnie, nie ściągając uwagi na swoje życie prywatne. Oczywiście, artysta pragnie się wznieść intelektualnie możliwie najwyżej, ale człowiek powinien pozostać nieznany. -Paul Cezanne
można-malować-rzetelnie-nie-śągając-uwagi-na-swoje-życie-prywatne-oczywiście-artysta-pragnie-ę-wznieść-intelektualnie-możliwie-najwyżej
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill
tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. -Bruce Derek
aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kiedy człowiek nie ma dokąd pójść, a nie może zos­tać tam, gdzie jest, zaz­wyczaj idzie tam, dokąd nie powinien. -Agata Mańczyk
kiedy-człowiek-nie  dokąd-pójść-a nie może-zos­ć-tam-gdzie-jest-zaz­wyczaj-idzie-tam-dokąd-nie powinien
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kiedy się jest zamężną już jeść wolno. -Margaret Mitchell
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć. -Konfucjusz
kto-lubi-ść-dobrze-może-z-głodu-umrzeć
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Kiedy się jest zamężną, już jeść wolno. -Margaret Mitchell
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Le­piej z mądrym pie­czeń ob­ra­cać, niż z głupim ją jeść. -Samuel Adalberg
le­piej-z mądrym-pie­czeń-ob­ra­cać-ż-z głupim-ją ść
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia. -Henry Ford
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Socjalizm pobudza apetyty, ale jeść trzeba potem w uspołecznionych, restauracjach. -Joanna Wilińska
socjalizm-pobudza-apetyty-ale-ść-trzeba-potem-w-uspołecznionych-restauracjach
Człowiek Powinien Jeść Cytaty: Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające. -Adolf Koberle