Człowiek się Nie zmienia Cytaty

Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi. -Neil Gaiman


człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony. -Władysław Grzeszczyk


człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy. -Olga Tokarczuk


Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą? -Stefan Kisielewski


człowiek-zmienia-ę-od-dzieciństwa-po-grób-kiedy-więc-jest-sobą
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Tylko krowa nie zmienia poglądów. Jak się człowiek czegoś nowego nauczy, to musi zmienić swoje poglądy. -Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1968 r


tylko-krowa-nie-zmienia-poglądów-jak-ę-człowiek-czegoś-nowego-nauczy-to-musi-zmienić-swoje-poglądy
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Kiedy człowiek się za­kochu­je, je­go życie nieod­wra­cal­nie się zmienia i choćby nie wie­dzieć jak się próbo­wało, to uczu­cie nig­dy nie zniknie. -Nicholas Sparks


kiedy-człowiek ę-za­kochu­-­go-życie-nieod­wra­cal­nie ę-zmienia-i choćby-nie wie­dzieć-jak ę-próbo­wało-to uczu­cie-nig­dy
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Człowiek to is­to­ta, która przeczu­cia zmienia w rzeczywistość. -Sakaguchi Ango


człowiek-to is­to­-która-przeczu­cia-zmienia-w rzeczywistość
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się


Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu. -Emily Bronte


miłość-jest-jak-liść-w-lesie-czas-ją-zmienia-tak-jak-zima-zmienia-wygląd-lasu
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych. -Anna Kamieńska


miłość-zmienia-oblicze-świata-a-świat-zorganizowany-przez-miłość-zmienia-nas-samych
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Życie to tyl­ko che­mia. Tu krop­la, tam strużka, a wszys­tko się zmienia. Niewiel­ki łyk sfer­mento­wanych soków i nag­le człowiek zdol­ny jest przeżyć ko­lej­ne parę godzin. -Terry Pratchett


Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Człowiek nig­dy nie wie, ja­ki jest nap­rawdę, zmienia włas­ne zda­nie o so­bie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi. -Antoni Kępiński


człowiek-nig­dy-nie wie-ja­ki-jest nap­rawdę-zmienia-włas­ne-zda­nie-o so­bie-raz-siebie-kocha-a raz-nienawidzi
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław


Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Tyl­ko w bez-cza­sie nic się nie zmienia. -thrillofit


tyl­ko-w bez-cza­sie-nic ę-nie zmienia
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Wszys­tko się zmienia Cza­su cofnąć nie możesz Niedoskonałość 8.11.15  -Lola_♡


wszys­tko ę-zmienia-cza­su-cofnąć-nie możesz-niedoskonałość-81115 
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie... -Sax&Love


Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Wszys­tko się zmienia, coś jest a po­tem te­go nie ma. chwi­le ulotne. -cytlopka


wszys­tko ę-zmienia-coś-jest a po­tem-te­go-nie -chwi­-ulotne
Człowiek się Nie zmienia Cytaty: Świat się zmienia bez sumienia. -Tadeusz Fangrat