Człowieka Jakby Mniej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: 0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści. -Anna Kowalska
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic. -Marcin Luter
trzeba-tak-ę-modlić-jakby-cała-praca-była-bezużyteczna-i-tak-pracować-jakby-wszystkie-modlitwy-były-na-nic
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem. -Albert Einstein
są-tylko-dwa-sposoby-przejścia-przez-życie-jeden-jakby-nic-nie-było-cudem-i-drugi-jakby-wszystko-było-cudem
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział. -Klementyna Hoffmanowa
dziewczyna-winna-tak-postępować-jakby-ludzie-na-ą-patrzyli-a-gdy-ludzie-patrzą-tak-jakby-jej-nikt-nie-widział
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził. -Oscar Wilde
by-zdobyć-sobie-opinię-że-posiada-ę-doskonały-takt-towarzyski-należy-z-każdą-kobietą-rozmawiać-tak-jakby-ę-ją-kochało-a-z-każdym
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Nieznajomość zła nie jest cnotą lecz głupotą; zachwycanie się nią to jakby nagradzanie za uczciwość człowieka, który nie ukradł ci zegarka, bo nie wiedział, że go masz. -George Bernard Shaw
nieznajomość-zła-nie-jest-cnotą-lecz-głupotą-zachwycanie-ę-ą-to-jakby-nagradzanie-za-uczciwość-człowieka-który-nie-ukradł-zegarka-bo-nie
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. -Augustyn Św
pracuj-tak-jakby-wszystko-zależało-od-ciebie-ale-ufaj-tak-jakby-wszystko-zależało-od-boga
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha. -Arnold R. Beisser
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
ludzi-co­raz-więcej-a człowieka-co­raz-mniej
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta. -Jacques Tati
przechodnie-zachowują-ę-tak-jakby-ulice-należały-do-nich-kierowcy-natomiast-zachowują-ę-tak-jakby-do-nich-należały-auta
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Co łatwiejsze, to mniej piękne, a co mniej piękne, to mniej prawdziwe także. -Narcyza Żmichowska
co-łatwiejsze-to-mniej-piękne-a-co-mniej-piękne-to-mniej-prawdziwe-także
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. -Diane
im-ktoś-mniej-myśli-o-sobie-samym-tym-mniej-jest-nieszczęśliwy
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia. -Feliks Chwalibóg
Życie-to ągłe-pożąda­nie- im mniej-prag­nień-tym-mniej-życia
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Język żmii mniej jest szkodliwy od języka oszczercy, a złote łuski grzechotnika mniej straszne są od sakiewki ciemiężyciela. -Henry Fielding
język-żmii-mniej-jest-szkodliwy-od-języka-oszczercy-a-złote-łuski-grzechotnika-mniej-straszne-są-od-sakiewki-ciemiężyciela
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać. -Fiodor Dostojewski
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu. -Andre Gide
trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: To, co łatwe rób, jakby było trudne, to co trudne rób, jakby było łatwe. -Baltazar Gracian Y Morales
to-co-łatwe-rób-jakby-było-trudne-to-co-trudne-rób-jakby-było-łatwe
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Zrzucił skórę, a krzyczał, jakby go z niej obdzierano. -Stanisław Jerzy Lec
zrzucił-skórę-a-krzyczał-jakby-go-z-niej-obdzierano
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Ludzie by­wają niekocha­ni by­naj­mniej nie z po­wodu swoich wad, a kocha­ni by­naj­mniej nie za swo­je zalety. -Jurij Walentinowicz Trifonow
ludzie-by­wają-niekocha­-by­naj­mniej-nie z po­wodu-swoich-wad-a kocha­-by­naj­mniej-nie za swo­-zalety
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Uczynić kogoś szczęśliwym - to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić. -Henri Frederic Amiel
uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Miłość to jest jakby zatrzymanie czasu; wstrzymanie wskazówek zegara. -Stefan Napierski
miłość-to-jest-jakby-zatrzymanie-czasu-wstrzymanie-wskazówek-zegara
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Jesteśmy jakby kwintesencją tego, co w stworzeniach nierozumnych złe i dobre. -Jean De La Fontaine
jesteśmy-jakby-kwintesencją-tego-co-w-stworzeniach-nierozumnych-złe-i-dobre
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić. -Henri-Frédéric Amiel
uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu. -Marek Aureliusz
każdą-pracę-wykonuj-jakby-miała-ona-być-ostatnią-w-życiu
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek. -Oscar Wilde
mężczyzna-zakochuje-ę-tak-jakby-spadał-ze-schodów-to-po-prostu-wypadek
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem. -Elias Canetti
postępuj-zawsze-tak-jakby-to-co-czynisz-miało-być-twoim-ostatnim-uczynkiem
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Często ludzie za kierownicami samochodów wyglądają tak, jakby siedzieli za karabinami maszynowymi. -Mieczysław Michał Szargan
często-ludzie-za-kierownicami-samochodów-wyglądają-tak-jakby-siedzieli-za-karabinami-maszynowymi
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Im dłużej się żyje, tym ranek jakby wcześniej przychodzi z każdym rokiem. -John Steinbeck
im-dłużej-ę-żyje-tym-ranek-jakby-wcześniej-przychodzi-z-każdym-rokiem
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Za wszystkim, co myślimy, kryje się wszystko, w co wierzymy, jakby ostateczna zasłona naszej duszy. -Antonio Machado
za-wszystkim-co-myślimy-kryje-ę-wszystko-w-co-wierzymy-jakby-ostateczna-zasłona-naszej-duszy
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy byśmy nie stworzyli orkiestry. -Robert Schumann
jakby-każdy-chciał-grać-pierwsze-skrzypce-nigdy-byśmy-nie-stworzyli-orkiestry
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Mieć wyczucie taktu to kłamać tak o innych, jakby się mówiło kłamstwa o sobie. -Oliver Harford
mieć-wyczucie-taktu-to-kłamać-tak-o-innych-jakby-ę-mówiło-kłamstwa-o-sobie
Człowieka Jakby Mniej Cytaty: Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej