Człowieka Jest Walczyć Cytaty

Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo. -Homer


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dać-zwycięstwo
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo. -Homer


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dawać-zwycięstwo
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy. -Richard Carlson


jeśli-nie-chcesz-zadręczać-ę-drobiazgami-bardzo-ważne-jest-abyś-umiał-wybierać-między-tym-o-co-walczyć-warto-i-tym-o-co-walczyć-nie
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Naj­gorzej jest, gdy wiesz co chcesz od życia, ale nie jes­teś wys­tar­czająco sil­ny i wyt­rwały, by o to walczyć... -Kaye


naj­gorzej-jest-gdy-wiesz-co chcesz-od życia-ale-nie jes­teś-wys­tar­czająco-sil­ny-i wyt­rwały-by o to walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Wierzyć! Słuchać! Walczyć! -Benito Mussolini


Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Żyć to znaczy walczyć. -Seneka


Żyć-to-znaczy-walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Strach jest pułapką w naszym życiu, Nie na­leży stać się więźniem tak słabe­go odczucia. W imię naszych prag­nień trze­ba walczyć. -Angel Des Penseurs


strach-jest pułapką-w naszym-życiu-nie-na­ży-stać ę-więźniem-tak-słabe­go-odczucia-w-imię-naszych-prag­nień-trze­ba-walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć. -karcia196


zra­niona-miłość-jest jak no­wotwór-po­łu poz­ba­wia-nas-ł-aż w końcu-jes­teśmy-bar­dzo-słabi-by na­dal-walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Nie łatwo walczyć z naturą. -Demostenes


nie-łatwo-walczyć-z-naturą
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Za ołtarze i ogniska domowe walczyć. -Cyceron


za-ołtarze-i-ogniska-domowe-walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nas -Cervantes


najgroźniejsi-wrogowie-z-którymi-musimy-walczyć-są-w-nas
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć. -Emilia Szumiło


Żeby-żyć-trze­ba-uwie­rzyć-a później-walczyć
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Nie można walczyć z tym, co dusza sobie wybierze -Witold Gombrowicz


nie-można-walczyć-z-tym-co-dusza-sobie-wybierze
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt. -Quintus Eniusz


siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. -Seneka


z-szybkim-upływem-czasu-należy-walczyć-prędkim-korzystaniem-z-niego
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Są pokusy, z którymi nie można walczyć, trzeba odwrócić się i uciekać. -Archibald Joseph Cronin


są-pokusy-z-którymi-nie-można-walczyć-trzeba-odwróć-ę-i-uciekać
Człowieka Jest Walczyć Cytaty: Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. -Paulo Coelho


tylko-niekiedy-szczęście-bywa-darem-najczęściej-trzeba-o-nie-walczyć