Człowieka Tak Mądrego Cytaty

Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Miałem


miałem-nieszczęście-poznać-człowieka-tak-mądrego-którego-zastępcą-podczas-jego-nieobecnoś-mógł-być-tylko-pan-bóg
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców. -John Locke


wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego. -Margaret Atwood


wystarczy-tylko-przyznać-ę-do-braku-talentu-by-człowieka-uznano-za-mądrego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć. -Cyceron


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-w-błędzie-trwać-Żyć-to-myść
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Tak jak praw­da jest dla człowieka kluczem do świata, tak wol­ność jest kluczem, który war­tości ot­wiera drogę w głąb człowieka. -Józef Stanisław Tischner


tak-jak praw­da-jest dla-człowieka-kluczem-do świata-tak-wol­ność-jest kluczem-który-war­toś-ot­wiera-drogę-w głąb-człowieka
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: 0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści. -Anna Kowalska


Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. -Jonathan Swift


niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-nowina-że-głupi-mądrego-przegadał
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: To co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego. -Eurypides


to-co-wystarcza-jest-nadmiarem-dla-mądrego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: To, co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego. -Eurypides


to-co-wystarcza-jest-nadmiarem-dla-mądrego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. -Salomon


gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego. -Anonim


trudniej-głupiemu-udawać-mądrego-ż-mądremu-głupiego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego. -Eurypides


to co wys­tar­cza-jest nad­miarem-dla-mądrego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim


mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka. -Plutarch


tak-jak-but-zmienia-kształt-przez-nogę-tak-też-duchowe-pragnienia-zmieniają-życie-człowieka
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Znieść, co każe konieczność, to mądrego rada; śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada. -Jan Kochanowski


znieść-co-każe-konieczność-to-mądrego-rada-śmieszny-to-człek-co-sobie-sam-cierpień-dokłada
Człowieka Tak Mądrego Cytaty: Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak miło działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka. -Karol Juliusz Weber