Człowiekiem Jest Nie Cytaty

Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi


Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym -Albert Einstein


nie-staraj-ę-zostać-człowiekiem-sukcesu-lecz-człowiekiem-wartościowym
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard


nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński


nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Człowiekiem Jest Nie Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon


Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus


nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany. -Henry Louis Mencken


Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu


zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Człowiekiem się nie rodzi. Człowiekiem się staje... -Papillondenuit


człowiekiem ę-nie rodzi-człowiekiem ę-staje
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. -Terencjusz


człowiekiem-jestem-i-nic-co-ludzkie-nie-jest-mi-obce
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obojętne. -Terencjusz


jestem-człowiekiem-i-nic-co-ludzkie-nie-jest-mi-obojętne
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. -Terencjusz


jestem-człowiekiem-i-nic-co-ludzkie-nie-jest-mi-obce
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Cóż pozostaje z człowieka, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym? -Karl Rahner


cóż-pozostaje-z-człowieka-żeli-nie-jest-on-człowiekiem-bożym
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Pies jest cnotą, która nie mogła zos­tać człowiekiem. -Victor Marie Hugo


pies-jest cnotą-która-nie mogła-zos­ć-człowiekiem
Człowiekiem Jest Nie Cytaty: Wielkim człowiekiem jest ten, kto nie zatracił serca dziecka. -Anonim


wielkim-człowiekiem-jest-ten-kto-nie-zatracił-serca-dziecka