Człowiekiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Człowiekiem Cytaty: Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym -Albert Einstein
nie-staraj-ę-zostać-człowiekiem-sukcesu-lecz-człowiekiem-wartościowym
Człowiekiem Cytaty: Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński
nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu
zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Człowiekiem Cytaty: Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny
Człowiekiem Cytaty: Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi
Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec
Człowiekiem Cytaty: Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus
nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Człowiekiem Cytaty: Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany. -Henry Louis Mencken
Człowiekiem Cytaty: Człowiekiem się nie rodzi. Człowiekiem się staje... -Papillondenuit
człowiekiem ę-nie rodzi-człowiekiem ę-staje
Człowiekiem Cytaty:
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Człowiekiem Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand
stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Człowiekiem Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon
Człowiekiem Cytaty: Jestem człowiekiem. -Pliniusz Młodszy
Człowiekiem Cytaty: Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. -Simonides
pamiętaj-że-jesteś-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Ludożerca nie gardzi człowiekiem. -Stanisław Jerzy Lec
Człowiekiem Cytaty: Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie. -Fiodor Dostojewski
z-mądrym-człowiekiem-to-i-pogadać-ciekawie
Człowiekiem Cytaty: Pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. -Włochaty
pamiętaj-że-jesteś-tylko-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Stać się człowiekiem to sztuka. -Novalis
stać ę-człowiekiem-to sztuka
Człowiekiem Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos
Człowiekiem Cytaty: Człowiekiem epo­ki rzad­ko by­wa człowiek interesu. -Dominik Opolski
człowiekiem-epo­ki-rzad­ko-by­wa-człowiek-interesu
Człowiekiem Cytaty: Być człowiekiem - cóż za mała rola. -Alfred Aleksander Konar
Człowiekiem Cytaty: W życiu trze­ba być ludzkim człowiekiem. -Lilliana
w życiu-trze­ba-być-ludzkim-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Najniespokojniejszym człowiekiem w więzieniu jest dozorca. -George Bernard Shaw
najniespokojniejszym-człowiekiem-w-więzieniu-jest-dozorca
Człowiekiem Cytaty: A szko­da zwać człowiekiem, kto bydlęco żyje. -Jan Kochanowski
a szko­da-zwać-człowiekiem-kto-bydlęco-żyje
Człowiekiem Cytaty: Są dni, kiedy budzi­my się in­nym człowiekiem. -Thomas Harris
są dni-kiedy-budzi­my ę-in­nym-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri
nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Człowiek z człowiekiem prowadzi od wieków jeden monolog. -Stanisław Jerzy Lec
człowiek-z-człowiekiem-prowadzi-od-wieków-jeden-monolog
Człowiekiem Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon
dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Nie da się przeżyć woj­ny i po­zos­tać
nie-da ę-przeżyć-woj­ny-i po­zos­ć-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Człowiekiem jest ktoś, kto zmierzył się z życiem. -Matylda Canetti
człowiekiem-jest-ktoś-kto-zmierzył-ę-z-życiem
Człowiekiem Cytaty: Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. -Charlie Rivel
aby-zrozumieć-klowna-trzeba-być-dobrym-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Nigdy niewolnik pieniądza nie będzie uczciwym człowiekiem. -Demokryt
nigdy-niewolnik-pieniądza-nie-będzie-uczciwym-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. -Terencjusz
jestem-człowiekiem-i-nic-co-ludzkie-nie-jest-mi-obce
Człowiekiem Cytaty: Pamiętajcie, że człowiek nie ma wyboru. Musi być człowiekiem. -Stanisław Jerzy Lec
pamiętajcie-że-człowiek-nie-wyboru-musi-być-człowiekiem
Człowiekiem Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante
nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem