Czar­ne Koty I Cytaty

Czar­ne Koty I Cytaty: przychodzą co noc dzi­kie koty two­je słowa prężąc grzbiety mus­kają ciało wa­biąc ziele­nią oczu nad ranem uciekają udają, że nic się nie stało dzi­kie koty  -surra


przychodzą-co noc-dzi­kie-koty-two­-słowa-prężąc-grzbiety-mus­kają-ciało-wa­biąc-ziele­ą-oczu-nad-ranem-uciekają-udają-że-nic ę
Czar­ne Koty I Cytaty: Myśli o tobie - puszys­te czar­ne koty W dzień Łapię je cza­sem kątem oka Omi­jam z daleka Nie poz­wa­lam im prze­biec mi drogi Nocą Wy­daje się nagle Że po­wiet­rze jest pełne Prze­nik­li­wych oczu i błyszczące­go futra Mruczą pod łóżkiem Skra­dają przez okno Cicho układają wokół Aż w końcu Ciężko Czte­rema łapami Przyg­niatają serce  -Gold Fishy


Czar­ne Koty I Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Czar­ne Koty I Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Czar­ne Koty I Cytaty: Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych sobie. -Winston Churchill


psy-patrzą-na-nas-z-szacunkiem-koty-z-pogardą-a-świnie-jak-na-równych-sobie
Czar­ne Koty I Cytaty: Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą. -Robert Anson Heinlein


kobiety-i-koty-zawsze-robią-co-chcą-więc-mężczyź-i-psy-niech-ę-z-tym-pogodzą
Czar­ne Koty I Cytaty: Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą. -Robert A. Heinlein


kobiety-i-koty-zawsze-będą-robić-to-co-chcą-a-mężczyź-i-psy-powinni-ę-zrelaksować-i-powoli-oswajać-z-tą-myślą
Czar­ne Koty I Cytaty: Roz­pacz jest jak czar­na dziura. Pochłania wszys­tko, łącznie z Tobą i Twoim światem. Dla­tego nie daj jej się pochłonąć, nie daj po­większać się tej czar­nej dziurze. -NightHuntress


roz­pacz-jest jak czar­na-dziura-pochłania wszys­tko-łącznie-z tobą-i twoim-światem-dla­tego nie daj-jej ę-pochłonąć-nie daj
Czar­ne Koty I Cytaty: I czar­ne włosy posiwieją. -Safona


i czar­ne-włosy-posiwieją
Czar­ne Koty I Cytaty: I czar­na kro­wa białe mle­ko daje. -Samuel Bogumił Linde


Czar­ne Koty I Cytaty: Czar w nich pryska, gdy on wytryska. -NeCrOtOn


czar-w nich-pryska-gdy-on wytryska
Czar­ne Koty I Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz


Czar­ne Koty I Cytaty: Zło rzuca silniejszy czar niż dobro. -Luise Rinser


zło-rzuca-silniejszy-czar-ż-dobro
Czar­ne Koty I Cytaty: Przeszłość ciągnie się za na­mi jak czar­ny we­lon żałobny. -Angel Des Penseurs


przeszłość-ągnie ę-za na­mi-jak czar­ny-we­lon-żałobny
Czar­ne Koty I Cytaty: Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus


nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
Czar­ne Koty I Cytaty: ból (nie)istnienia czar­na plama w kałuży krwi  -vona


ból-nieistnienia-czar­na-plama-w-kałuży-krwi 
Czar­ne Koty I Cytaty: Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie. -Chemicals


każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
Czar­ne Koty I Cytaty: Trys­kał czar­nym hu­morem, żeby się wybielić. -Meron


trys­kał-czar­nym-hu­morem-żeby ę-wybielić