Czas Leczy Cytaty

Czas Leczy Cytaty: Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. -Ryszard Riedel


chcę-trochę-cza­su-bo czas-leczy-rany
Czas Leczy Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Czas Leczy Cytaty: Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-lekarz-w-ślepym-bezrozumie-leczy-najdroższy-ból-wbrew-sercu
Czas Leczy Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Czas Leczy Cytaty: Niepa­mięć to dob­ra wróżka. Li­tości­wie zarzu­ca całun za­pom­nienia na człowie­cze myśli. Czas leczy ra­ny. Zło od­chodzi w dal. -Margit Sandemo


niepa­mięć-to dob­ra-wróżka-li­toś­wie zarzu­ca-całun-za­pom­nienia-na człowie­cze-myśli-czas leczy-ra­ny-zło od­chodzi
Czas Leczy Cytaty: Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany. -Nieżywy


Czas Leczy Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson


Czas Leczy Cytaty: Dlacze­go ludzie poświęcają czas, ry­zykują, próbują uz­dro­wić swo­je życie chodząc do wróżek, psycho­logów, le­karzy spec­ja­listów? Dlacze­go boją się od­dać cho­ciaż 7 dni Je­zuso­wi na włas­ność? Tyl­ko 7 dni życia sak­ra­men­ta­mi... Chrys­tus nap­rawdę leczy, uz­dra­wia, prag­nie Two­jego zbawienia.   -braciszek0


Czas Leczy Cytaty: Cisza leczy duszę. -Wasilij Rozanow


Czas Leczy Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Czas Leczy Cytaty: Dobre słowo leczy smutek. -Menander


dobre-słowo-leczy-smutek
Czas Leczy Cytaty: Lekarz leczy, natura uzdrawia . -Anonim


lekarz-leczy-natura-uzdrawia
Czas Leczy Cytaty: Po­dob­ne leczy się podobnym. -Hipokrates


po­dob­ne-leczy ę-podobnym
Czas Leczy Cytaty: Niebo leczy, a lekarz bierze honoraria. -Benjamin Franklin


Czas Leczy Cytaty: Poez­ja leczy ra­ny, ja­kie za­daje rozum. -Novalis


poez­ja-leczy-ra­ny-ja­kie-za­daje-rozum
Czas Leczy Cytaty: Prze­ciw­ne leczy się przeciwnym. -Hipokrates


prze­ciw­ne-leczy ę-przeciwnym
Czas Leczy Cytaty: Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta. -Franciszek Bacon


Czas Leczy Cytaty: Dobro nie walczy ze złem, a leczy je. -Eugeniusz Kołda