Czas Podły Dla Cytaty

Czas Podły Dla Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Czas Podły Dla Cytaty: Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Czas Podły Dla Cytaty: Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny. -Maria Kuncewicz


człowiek-podły-wszędzie-zawsze-jest-wolny
Czas Podły Dla Cytaty: Człowiek podły wszędzie, zaw­sze jest wolny. -Maria Kuncewiczowa


człowiek-podły-wszędzie-zaw­sze-jest wolny
Czas Podły Dla Cytaty: Czas, to dla Ciebie mam parę słów. Wszys­tko kręci się wokół Ciebie. Zaklęci w wszechczasie. Nie zna­my początku nie poz­na­my i końca. Dzięku­je Ci że jes­teś dla mnie tak łaskawy i godzisz się na mo­je błędy dając mi szansy. Dzięku­je Ci za mą Żonę bo to dla Niej Poświęcam cały ten Czas. Tęsknie... -Fabian Czarnecki


Czas Podły Dla Cytaty: Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. -Tristan Bernard


młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
Czas Podły Dla Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder


Czas Podły Dla Cytaty: His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz. -awatar


his­to­ria-sta­ra-jak kraków-kiedy-król-krak-postępo­wy-nad-czas-sta­wił-ławy-tuszy-dla-kra­kus­kich-mas-lud-tusze-pożarł-spra­wił
Czas Podły Dla Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Czas Podły Dla Cytaty: Czas pracuje dla nas? Do czasu. -Urszula Zybura


Czas Podły Dla Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca... -Marcel Proust


miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Czas Podły Dla Cytaty: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca. -Marcel Proust


miłość-to-przestrzeń-i-czas-udostępnione-dla-serca
Czas Podły Dla Cytaty: Czy­ny Nas ra­nią Smut­ny jest to czas dla Nas W Nas jest nadzieja ......:( 17.03.2015. ..de­dy­ko­wa­ny dla M... றiℓℓ... -mill


czy­ny-nas-ra­ą-smut­ny-jest to czas-dla-nas-w-nas-jest nadzieja-17032015-de­dy­ko­wa­ny-dla-m-றiℓℓ
Czas Podły Dla Cytaty: Nie wierzcie zegarom - czas wymyślił je dla zabawy. -Wojciech Bartoszewski


Czas Podły Dla Cytaty: Ludzie tyl­ko dla­tego uważają, że [czas] jest ważny, bo sa­mi go wymyślili. -P » Terry Pratchett » Mort


ludzie-tyl­ko-dla­tego-uważają-że czas-jest ważny-bo ­mi-go wymyślili
Czas Podły Dla Cytaty: Czas oddaje sprawiedliwość bohaterom, ale jest zabójczy dla sław. -Daniel Boorstin


czas-oddaje-sprawiedliwość-bohaterom-ale-jest-zabójczy-dla-sław
Czas Podły Dla Cytaty: Życie przynajmniej w jednym aspekcie jest dla wszystkich takie samo. Czas. -Emre Yilmaz


Życie-przynajmniej-w-jednym-aspekcie-jest-dla-wszystkich-takie-samo-czas
Czas Podły Dla Cytaty: Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. -Jerzy Drobnik


czas-nig­dy-nie pra­cuje-dla-tych-którzy-usiłują-go zatrzymać