Czas Robi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czas Robi Cytaty: Czas robi swoje. A ty człowieku? -Stanisław Jerzy Lec
Czas Robi Cytaty: Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. -Curtis Baker
Żyjemy-w-czasach-spiesznego-próżniactwa-wielu-ludzi-nie-robi-nic-ale-robi-to-w-pośpiechu
Czas Robi Cytaty: Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi. -Anonim
zacną-kobietę-poznać-po-tym-co-robi-zacnego-mężczyznę-po-tym-czego-nie-robi
Czas Robi Cytaty: To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów. -Stephane Mallarme
to-nie-z-myśli-mój-drogi-robi-ę-wiersze-robi-ę-ze-słów
Czas Robi Cytaty: Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego -Edward John Phelps
człowiek-który-nie-robi-błędów-zwykle-nie-robi-niczego
Czas Robi Cytaty: Nic nie robi ten, kto nie robi wszystkiego. -Mauriac Francois
nic-nie-robi-ten-kto-nie-robi-wszystkiego
Czas Robi Cytaty: Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi. -Georges Courteline
kobieta-nigdy-nie-zauważa-tego-co-ę-dla-niej-robi-ona-widzi-tylko-to-czego-ę-nie-robi
Czas Robi Cytaty: Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi. -Georges Courteline
kobieta-nigdy-nie-widzi-co-ę-dla-niej-robi-zawsze-dostrzeże-czego-ę-nie-robi
Czas Robi Cytaty: Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik. -Matylda Canetti
zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
Czas Robi Cytaty: Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze. -Henryk Sienkiewicz
nie-ten-jest-człowiekiem-uczciwym-co-nic-nie-robi-ź-ale-ten-co-robi-dobrze
Czas Robi Cytaty: Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić. -Jean - Paul Sartre
mędrzec-nie-mówi-nigdy-co-robi-ale-też-nie-robi-nigdy-niczego-o-czym-nie-mógłby-mówić
Czas Robi Cytaty: Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić. -Jean Paul Sartre
mędrzec-nie-mówi-nigdy-co-robi-nie-robi-nigdy-niczego-o-czym-nie-mógłby-mówić
Czas Robi Cytaty: Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła. -Adolf Dygasiński
szkoła-psuje-zwykle-to-co-zrobił-dom-więc-dom-robi-odwet-i-psuje-to-co-robi-szkoła
Czas Robi Cytaty: Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany. -Jonathan Swift
nie-wiemy-co-robi-ę-w-niebie-ale-wiemy-czego-ę-nie-robi-nikt-ę-tam-nie-żeni-ani-nie-jest-do-ożenku-zmuszany
Czas Robi Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander
czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Czas Robi Cytaty: Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. -Matka Teresa z Kalkuty
miej-czas-na to-aby po­myść- to źródło-mo­cy-miej czas-na mod­litwę- to naj­większa-ła-na ziemi-miej czas-na uśmiech
Czas Robi Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św
Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Czas Robi Cytaty: Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita
czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
Czas Robi Cytaty: Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas  -samothnick
Czas Robi Cytaty: Poezja robi z łez perły. -Alfred Musset
Czas Robi Cytaty: Wino robi człowieka przezroczystym. -Bolesław Prus
wino-robi-człowieka-przezroczystym
Czas Robi Cytaty: Głupi ten, co głupio robi. -Winston Groom
Czas Robi Cytaty: Natura nie robi skoków. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Czas Robi Cytaty: Rumieniec i brzydkich robi pięknymi. -Gotthold Ephraim Lessing
Czas Robi Cytaty: Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-myślą-czasem-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Czas Robi Cytaty: Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Czas Robi Cytaty: Ludzie mówią:
ludzie-mówią-czas-to-pieniądz-a-ja-wam-mówię-czas-to-miłość
Czas Robi Cytaty: Ludzie zabijają czas, żeby czas ich nie zabił. -Anonim
ludzie-zabijają-czas-żeby-czas-ich-nie-zabił
Czas Robi Cytaty: Czas: Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł
czas-nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Czas Robi Cytaty: Czas wszys­tko od­kry­je, czas złym jest powiernikiem. -Juliusz Słowacki
czas-wszys­tko-od­kry­-czas-złym-jest powiernikiem
Czas Robi Cytaty: Przyszedł już czas, naj­wyższy czas Niena­wiść zniszczyć w sobie. -Czesław Niemen
przyszedł-już-czas-naj­wyższy-czas-niena­wiść-zniszczyć-w sobie
Czas Robi Cytaty: Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais
ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
Czas Robi Cytaty: Ludzie prze­zor­ni za­bijają czas po to, żeby czas ich nie zabił. -Aleksander Ziemny
ludzie-prze­zor­-za­bijają-czas-po to-żeby-czas-ich-nie zabił
Czas Robi Cytaty: Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. -Juliusz Słowacki
czas-wszystko-odkryje-czas-złym-jest-powiernikiem
Czas Robi Cytaty: Miłość robi odkrycia, rozpusta wynalazki. -Hugo Dyonizy Steinhaus