Czasów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czasów Cytaty: Orłem naszych czasów jest bocian. -Krzysztof Kąkolewski
Czasów Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-czasów
Czasów Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
Czasów Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer
to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Czasów Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska
pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
Czasów Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Czasów Cytaty: Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy. -Tennessee Williams
rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
Czasów Cytaty: Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
Czasów Cytaty: Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia. -Bernard Tapie
wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia
Czasów Cytaty: docze­kaliśmy czasów, gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół   -wdech
docze­kaliśmy-czasów-gdzie-bieda-poz­na­-fałszy­wych-przyjaciół- 
Czasów Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell
góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Czasów Cytaty: Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta. -Horacy Safrin
od-niepamiętnych-czasów-ludziom-z-otwartą-głową-starano-ę-zamykać-usta
Czasów Cytaty: Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych. -Anonim
ten-kto-nie-potrafi-przetrwać-trudnych-czasów-niedoczeka-dobrych
Czasów Cytaty: Oko­licznością łagodzącą jest fakt, że sztu­ka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
oko­licznośą-łagodzącą-jest fakt-że sztu­ka-pochodzi-z czasów-zamierzchłych
Czasów Cytaty: Można żałować lepszych czasów, ale nie umykać przed dzisiejszymi. -Michel de Montaigne
można-żałować-lepszych-czasów-ale-nie-umykać-przed-dzisiejszymi
Czasów Cytaty: Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. -Kartezjusz
czytanie-dobrych-książek-jest-niczym-rozmowa-z-najwspanialszymi-ludźmi-minionych-czasów
Czasów Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard
kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Czasów Cytaty: Po­wie­dział, ze przy­pomi­nam mu je­go zmarłą żonę. Oby z czasów, kiedy jeszcze żyła. -Woody Allen
po­wie­dział-ze przy­pomi­nam-mu ­go-zmarłą-żonę-oby z czasów-kiedy-jeszcze-żyła
Czasów Cytaty: Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. -fyrfle
ludzie-wy­myśli­li-ty­-czasów-a prze­cież-liczy ę-w ich-życiu-­dynie-czas-szczęścia
Czasów Cytaty: Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać. -Napoleon Bonaparte
potomność-powinna-sądzić-ludzi-i-rządy-tylko-w-świetle-ich-czasów-i-okolicznoś-w-jakich-przyszło-im-działać
Czasów Cytaty: Największe odkrycie moich czasów to prawda, że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata. -William James
największe-odkrycie-moich-czasów-to-prawda-że-człowiek-może-zmienić-siebie-zmieniając-swój-stosunek-do-świata
Czasów Cytaty: Żaden ból nie jest dla mnie tak wielki jak wspomnienie szczęśliwych czasów w biedzie. -Dante Alighieri
Żaden-ból-nie-jest-dla-mnie-tak-wielki-jak-wspomnienie-szczęśliwych-czasów-w-biedzie
Czasów Cytaty: Podstawowa zasada naszych czasów mówi, że człowiek sam nie poradzi sobie z tym cholernym światem. -John Steinbeck
podstawowa-zasada-naszych-czasów-mówi-że-człowiek-sam-nie-poradzi-sobie-z-tym-cholernym-światem
Czasów Cytaty: Złudzenie, że potrafią nawrócić nicponia na drogę cnoty, należało zawsze do najmilszych złudzeń kobiet wszystkich czasów. -Agata Christie
złudzenie-że-potrafią-nawróć-nicponia-na-drogę-cnoty-należało-zawsze-do-najmilszych-złudzeń-kobiet-wszystkich-czasów
Czasów Cytaty: Oto he­rez­ja tych czasów ro­zumu - al­bo coś po­dob­ne­go. - Widzę i zgadzam się, co słuszne, ale ro­bię to, co niesłuszne. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza
oto-he­rez­ja-tych-czasów-ro­zumu- al­bo-coś-po­dob­ne­go- widzę-i zgadzam-ę-co słuszne-ale-ro­bię-to-co niesłuszne
Czasów Cytaty: Judasz wydał Chrystusa na mękę krzyżową za trzydzieści srebrników Natura ludzka nie zmieniła się od tamtych czasów. -Jack London
judasz-wydał-chrystusa-na-mękę-krzyżową-za-trzydzieś-srebrników-natura-ludzka-nie-zmieniła-ę-od-tamtych-czasów
Czasów Cytaty: Koniugacja dziwi się, że z tylu czasów, które ona ma w sobie ludzie najbardziej lubią czas przeszły wspominać. -Alojzy Żółkowski
koniugacja-dziwi-ę-że-z-tylu-czasów-które-ona-w-sobie-ludzie-najbardziej-lubią-czas-przeszły-wspominać
Czasów Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil
w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
Czasów Cytaty: Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości. -Henryk Sienkiewicz
gdyby-niewiasty-kochano-za-ich-przymioty-umysłowe-nie-zdarzyłby-ę-od-czasów-adama-ani-jeden-wypadek-miłoś
Czasów Cytaty: Żal mi czasów kina niemego. Co to była za radość widzieć jak kobiecie otwierają się usta a głosu nie słychać. -Charles Chaplin
Żal-mi-czasów-kina-niemego-co-to-była-za-radość-widzieć-jak-kobiecie-otwierają-ę-usta-a-głosu-nie-słychać
Czasów Cytaty: Żal mi czasów niemego filmu. Co to była za radość widzieć, jak kobiecie otwierają się usta, a głosu nie słychać. -Charles Chaplin
Żal-mi-czasów-niemego-filmu-co-to-była-za-radość-widzieć-jak-kobiecie-otwierają-ę-usta-a-głosu-nie-słychać
Czasów Cytaty: Gdybv kobiety kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości. -Henryk Sienkiewicz
gdybv-kobiety-kochano-za-ich-przymioty-umysłowe-nie-zdarzyłby-ę-od-czasów-adama-ani-jeden-wypadek-miłoś
Czasów Cytaty: Każdy rodzic był w młodości ta­ki jak my - ty­le, że nie zacho­wały się z tam­tych czasów kom­pro­mitujące materiały. -Krio
każdy-rodzic-był-w młodoś-­ki-jak my - ty­-że nie zacho­wały ę-z tam­tych-czasów-kom­pro­mitują-materiały
Czasów Cytaty: Łatwo jest wiedzieć, co powinno by się było uczynić, patrząc w przeszłość z czasów, w których wiadome są już wszystkie późniejsze zdarzenia. -Maurice Maeterlinck
Łatwo-jest-wiedzieć-co-powinno-by-ę-było-uczynić-patrząc-w-przeszłość-z-czasów-w-których-wiadome-są-już-wszystkie-późniejsze-zdarzenia
Czasów Cytaty: Chciałabym wrócić do czasów kiedy byłam dzieckiem, wte­dy naj­większym prob­le­mem było to czy zdążę na wie­czo­rynkę . -PróbujPatrzećKolorowo
chciałabym-wróć-do czasów-kiedy-byłam-dzieckiem-wte­dy-naj­większym-prob­­mem-było-to czy-zdążę-na wie­czo­rynkę