Czasami Do Ręki Cytaty

Czasami Do Ręki Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski


książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Czasami Do Ręki Cytaty: Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim


czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Czasami Do Ręki Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem


Czasami Do Ręki Cytaty: Wściekłość wkłada broń do ręki. -Wergiliusz


wściekłość-wkłada-broń-do-ręki
Czasami Do Ręki Cytaty: Po możliwe nie warto wyciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak


Czasami Do Ręki Cytaty: Kochające serce słyszy dotykiem ręki. -Antoni Regulski


Czasami Do Ręki Cytaty: Prze­można to po­kusa te­go, co płynie do ręki. -Mikołaj Gogol


prze­można-to po­kusa-te­go-co płynie-do ręki
Czasami Do Ręki Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak


Czasami Do Ręki Cytaty: Czasami trzeba szukać samotności aż na balu. -Aldous Huxley


czasami-trzeba-szukać-samotnoś-aż-na-balu
Czasami Do Ręki Cytaty: Wielokropek zastępuje czasami brak myśli. -Safrin Horacy


wielokropek-zastępuje-czasami-brak-myśli
Czasami Do Ręki Cytaty: Nie przyłożyłem do ciebie ręki mi­mo to doszłaś do te­go sama. -bystry.76


nie-przyłożyłem-do-ciebie-ręki-mi­mo-to doszłaś-do-te­go-sama
Czasami Do Ręki Cytaty: Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga. -Stanisław Jerzy Lec


Czasami Do Ręki Cytaty: Czasami człowiek przytuliłby się nawet do jeża. -Józef Bułatowicz


Czasami Do Ręki Cytaty: Milczenie może też czasami zakłamać życie. -Maria Nurowska


milczenie-może-też-czasami-zakłamać-życie
Czasami Do Ręki Cytaty: Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku. -Owidiusz


czasami-kilka-łez-łę-większą-od-krzyku
Czasami Do Ręki Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt


przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Czasami Do Ręki Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo


przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
Czasami Do Ręki Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg


psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj