Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty

Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim


czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Od muzyki piękniejsza tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-tylko-cisza
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-jest-tylko-cisza
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Ręka, jeśli się ją pogłaszcze, będzie w oczach piękniejsza. -Piotr Altenberg


ręka-śli-ę-ją-pogłaszcze-będzie-w-oczach-piękniejsza
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: w po­ran­nym słońcu wie­rzba co­raz piękniejsza rosną kocięta  -zielonomodra


w-po­ran­nym-słońcu-wie­rzba-co­raz-piękniejsza-rosną-kocię 
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Zde­cydo­wałam się być szczęśli­wa, bo od te­go jes­tem piękniejsza. -cinnilla


zde­cydo­wałam ę-być-szczęśli­wa-bo od te­go-jes­tem-piękniejsza
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. -Anonim


miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Kobieta jest przyszłością mężczyzny. -Louis Aragon


kobieta-jest-przyszłośą-mężczyzny
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Lubię mężczyzn z przyszłością i kobiety z przeszłością. -Oscar Wilde


lubię-mężczyzn-z-przyszłośą-i-kobiety-z-przeszłośą
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell


kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Nie można niszczyć te­raźniej­szości , za­mar­twiając się przyszłością. -bluecaffe


nie-można-niszczyć-te­raźniej­szoś- za­mar­twiając ę-przyszłośą
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Po co tak bar­dzo przej­mo­wać się przyszłością ska­zane­go świata?  -Robert Oppenheimer


po co tak-bar­dzo-przej­mo­wać ę-przyszłośą-ska­zane­go-świata 
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński


młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Marze­nia wiel­kich ludzi sa nab­rzmiałe przyszłością. Myśli­ciele śnią w zgodzie z tym, co ma być. -Victor Marie Hugo


marze­nia-wiel­kich-ludzi- nab­rzmiałe-przyszłośą-myśli­ciele śą-w zgodzie-z tym-co  być
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Wielokropek zastępuje czasami brak myśli. -Safrin Horacy


wielokropek-zastępuje-czasami-brak-myśli
Czasami I Piękniejszą Przyszłością Cytaty: Czasami trzeba szukać samotności aż na balu. -Aldous Huxley


czasami-trzeba-szukać-samotnoś-aż-na-balu