Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty

Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti


nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski


Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski


Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. -Anonim


ludzie-boją-ę-tego-czego-nie-rozumieją
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją-ę-śmierci-bo-nie-umieją-cenić-życia
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją ę-śmier­-bo nie umieją-­ć-życia
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Tyl­ko ma­li ludzie boją się o pres­tiż, wiel­cy go mają. -Karel Capek


tyl­ko-­li-ludzie-boją ę-o pres­tiż-wiel­cy-go mają
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają. -Karel Capek


tylko-mali-ludzie-boją-ę-o-prestiż-wielcy-go-mają
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie nie boją się praw­dy, lecz jej konsekwencji.. -Ewelius


ludzie-nie boją ę-praw­dy-lecz-jej-konsekwencji
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie spieszą się ocenić innych, bo boją się oceniać siebie -Albert Camus


ludzie-spieszą-ę-ocenić-innych-bo-boją-ę-oceniać-siebie
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Fortuna ma tron na skale, ale dzielni ludzie nie boją się na nią drapać. -Walter Scott


fortuna-tron-na-skale-ale-dzielni-ludzie-nie-boją-ę-na-ą-drapać
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie nie ty­le boją się ciem­ności, ile wyob­rażeń na jej temat. -doorka


ludzie-nie ty­-boją ę-ciem­noś-ile-wyob­rażeń-na jej-temat
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę. -Anonim


niektórzy-ludzie-tak-bardzo-boją-ę-śmierci-że-nigdy-nie-zaczynają-żyć-naprawdę
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil


ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i oczekują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-oczekują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Cze­mu Ludzie Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia