Czegokolwiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czegokolwiek Cytaty: 90% czegokolwiek nie nadaje się do użytku. -Sturgeon
90%-czegokolwiek-nie-nadaje-ę-do-użytku
Czegokolwiek Cytaty: Przyrzekamy dużo, aby się uchylić od dania czegokolwiek. -Anonim
przyrzekamy-żo-aby-ę-uchylić-od-dania-czegokolwiek
Czegokolwiek Cytaty: Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek. -Vauvenargues
przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
Czegokolwiek Cytaty: Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne -Winston Churchill
jestem-optymistą-bycie-kimkolwiek-innym-nie-zdaje-ę-być-do-czegokolwiek-przydatne
Czegokolwiek Cytaty:
nie-mogę-nikogo-nauczyć-czegokolwiek-mogę-jedynie-sprowokować-do-myślenia
Czegokolwiek Cytaty: „Mały Ja­sio zro­bił kupkę, ja­kie to cu­dow­ne!” – pieją z zachwytu. A później do­rosły Jan nie pot­ra­fi żyć bez ciągłego ap­lauzu ja­ko je­dynej mo­tywac­ji do zrobienia... czegokolwiek. -Eufemia
Czegokolwiek Cytaty: Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego. -Giordano Bruno
kto-chce-w-prawidłowy-sposób-rozumować-powinien-umieć-ę-odzwyczaić-od-przyjmowania-czegokolwiek-na-wiarę-przyzwyczajenie-ę-do-wierzenia-jest
Czegokolwiek Cytaty: Niezależność. Przecież ona nie istnieje na zewnątrz ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie zależę od czegokolwiek lub kogokolwiek nie pomogą mi nawet najbardziej sprzyjające warunki. -Brigitte Bardot
niezależność-przecież-ona-nie-istnieje-na-zewnątrz-ale-wewnątrz-nas-jeśli-wewnętrznie-zależę-od-czegokolwiek-lub-kogokolwiek-nie-pomogą
Czegokolwiek Cytaty: Nie musisz patrzeć z zazdrością na własność innych; nikt nie posiada tego, czego nie mógłbyś zdobyć sam, bez zabierania drugiemu czegokolwiek. -Wallace D. Wattles
nie-musisz-patrzeć-z-zazdrośą-na-własność-innych-nikt-nie-posiada-tego-czego-nie-mógłbyś-zdobyć-sam-bez-zabierania-drugiemu-czegokolwiek
Czegokolwiek Cytaty: Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem. -Antoine De Saint - Exupery