Czerp Z Innych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czerp Z Innych Cytaty: Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
Czerp Z Innych Cytaty: Czerp radość z porządnego wykonania drobnych czynności. -H. Jackson Brown
czerp-radość-z-porządnego-wykonania-drobnych-czynnoś
Czerp Z Innych Cytaty: Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z in­nych-ale-nie ko­piuj-ich-bądź sobą
Czerp Z Innych Cytaty:
Czerp Z Innych Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Czerp Z Innych Cytaty: Czerp od życia garściami, co tyl­ko chcesz. Uważaj tyl­ko, abyś nie przeszarżował i nie zaczął brać cze­goś sprzed no­sa tym, którzy bar­dziej te­go pot­rze­bują. Cza­sem war­to po­luźnić pal­ce i odjąć so­bie z garści, by in­ni nie mu­sieli odjąć so­bie z ust. Z cyk­lu po­wieści
Czerp Z Innych Cytaty: Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie. -Natalia Glensk - Gutweter
Żyjemy-kosztem-własnym-dla-innych-umieramy-kosztem-innych-dla-siebie
Czerp Z Innych Cytaty: Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból. -Erich Fromm
Czerp Z Innych Cytaty: W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham. -Michel Quoist
w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
Czerp Z Innych Cytaty: Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji. -Jobs Steve
Czerp Z Innych Cytaty: Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie. -Mieczysław Maliński
wtedy-otrzymujesz-gdy-dajesz-gdy-dajesz-nie-tylko-siebie-otwierasz-dla-innych-ale-i-innych-otwierasz-dla-siebie
Czerp Z Innych Cytaty: Bezmyślność zabija. Innych. -Stanisław Jerzy Lec
Czerp Z Innych Cytaty: Zero nienawidzi innych liczb. -Zygmunt Freud
Czerp Z Innych Cytaty: Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych. -Karel Capek
tolerancja-to-dążenie-do-zrozumienia-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Miłość - to co każdy czu­je do innych. -Helen Adams Keller
Czerp Z Innych Cytaty: Ginę w służbie dla innych. -Anonim
ginę-w-służbie-dla-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Człowiek żyje wśród innych. -Bujak Bogusław
Czerp Z Innych Cytaty: W elegancji wyraża się gust innych. -Schnitzler
w-elegancji-wyraża-ę-gust-innych
Czerp Z Innych Cytaty: I konsekwentni, i niekonsekwentni wymagają konsekwencji u innych. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
i-konsekwentni-i-niekonsekwentni-wymagają-konsekwencji-u-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem
pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
Czerp Z Innych Cytaty: Raczej siebie os­karżaj­my, a nie innych. -Jan Twardowski
raczej-siebie-os­karżaj­my-a nie innych
Czerp Z Innych Cytaty: Najprzykrzejsza z manii prześladowczych - prześladowanie innych. -Anonim
najprzykrzejsza-z-manii-prześladowczych-prześladowanie-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Pokora jest największą cnotą - u innych. -Oliver Wendell Holmes
Czerp Z Innych Cytaty: Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych. -Bertrand de Jouvenel
autorytet-to-zdolność-pozyskiwania-przyzwolenia-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Nic nudniejszego niż sny innych. -Francoise Sagan
Czerp Z Innych Cytaty: Przypadek to miano, którym określamy zasługi innych. -Jaques Deval
przypadek-to-miano-którym-określamy-zasługi-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych. -Konfucjusz
szlachetny-człowiek-wymaga-od-siebie-prostak-od-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość - od innych. -Karol Dickens
miłosierdzie-zaczynamy-od-nas-samych-sprawiedliwość-od-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Serce ma tylko ten, kto go ma dla innych. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Czerp Z Innych Cytaty: Miłość to jest to, co każdy czuje dla innych. -Helen Keller Adams
miłość-to-jest-to-co-każdy-czuje-dla-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Alkoholik moralności: upija się błędami innych. -Elias Canetti
alkoholik-moralnoś-upija-ę-błędami-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych. -Anonim
zaczynaj-od-siebie-zanim-będziesz-mówił-o-innych
Czerp Z Innych Cytaty: Propaganda polityczna to sztuka czynienia innych nielubianymi. -Henri Tissot
propaganda-polityczna-to-sztuka-czynienia-innych-nielubianymi
Czerp Z Innych Cytaty: Pouczać innych jest łatwiej niż siebie. -Ajschylos
pouczać-innych-jest-łatwiej-ż-siebie
Czerp Z Innych Cytaty: Niewidzial­na moc wypływa po­za kresy. Krąży w innych. -Papużka
niewidzial­na-moc-wypływa-po­za-kresy-krąży-w innych