Czerp Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czerp Cytaty: Czerp radość z porządnego wykonania drobnych czynności. -H. Jackson Brown
czerp-radość-z-porządnego-wykonania-drobnych-czynnoś
Czerp Cytaty: Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z in­nych-ale-nie ko­piuj-ich-bądź sobą
Czerp Cytaty: Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
Czerp Cytaty:
Czerp Cytaty: Czerp od życia garściami, co tyl­ko chcesz. Uważaj tyl­ko, abyś nie przeszarżował i nie zaczął brać cze­goś sprzed no­sa tym, którzy bar­dziej te­go pot­rze­bują. Cza­sem war­to po­luźnić pal­ce i odjąć so­bie z garści, by in­ni nie mu­sieli odjąć so­bie z ust. Z cyk­lu po­wieści