Czuć Cytaty

Czuć Cytaty: a naj­straszniej­sze w człowieku to, że może czuć tak moc­no jak i nie czuć w jed­ne mi­nucie, lub za­raz po  -thrillofit


a naj­straszniej­sze-w człowieku-to-że-może-czuć-tak-moc­no-jak i nie czuć-w-jed­ne-mi­nucie-lub-za­raz-po 
Czuć Cytaty: Nikt nie miał czystego sumienia. Każdy miał podstawy, by czuć się wszystkiemu winnym, by czuć się nie wykrytym przestępcą, nie zdemaskowanym oszustem. [o ludziach podczas rewolucji] -Borys Pasternak


nikt-nie-miał-czystego-sumienia-każdy-miał-podstawy-by-czuć-ę-wszystkiemu-winnym-by-czuć-ę-nie-wykrytym-przestępcą-nie-zdemaskowanym
Czuć Cytaty: Ko­bieta może czuć się bez­pie­cznie w zam­kniętym do­mu, w schro­nie, we włas­nym łóżku, ale nig­dzie nie będzie się czuć tak bez­pie­cznie jak w ra­mionach kocha­nego mężczyzny. -Gold Fishy


Czuć Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress


myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Czuć Cytaty: Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może!  -Stefan Wyszyński


jeżeli-naj­bar­dziej-niewin­ne-i bez­bron­ne-dziec­ko-nie może-czuć ę-bez­pie­cznie-w ja­kimś-społeczeństwie-wówczas-już-nikt
Czuć Cytaty: Chciałabym przy to­bie być z każdą chwilą łapać od­dech twój za ok­nem ciem­no już chciałabym od­dychać tak by za­pach twój zaw­sze czuć za ok­nem chłod­no już chciałabym blis­ko być per­fum twoich czuć smak za ok­nem świ­ta już chciałabym zno­wu spać bo bez­senność go­ni mnie za ok­nem po­ranek już za­mykam oczy sen go­ni mnie chciałabym... przy ok­nie dziew­czę śpi. -darkpassionplay


Czuć Cytaty: W dotyku skóry czuć zasłonę gwiazd. -Zbigniew Jerzyna


w-dotyku-skóry-czuć-zasłonę-gwiazd
Czuć Cytaty: Orły la­tają wy­soko, lecz nie po to by czuć skruchę. -Bruno


orły-­tają-wy­soko-lecz-nie po to by czuć-skruchę
Czuć Cytaty: Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty. -Simone Weil


miłość-czuć-w-całym-sobie-istnienie-drugiej-istoty
Czuć Cytaty: Kochać i być kocha­nym to czuć słońce z dwóch stron. -św. Bernadetta


kochać-i być-kocha­nym-to czuć-słoń-z dwóch-stron
Czuć Cytaty: Naj­wyższa mądrość- czuć się dziec­kiem Boga. -Jan Twardowski


naj­wyższa-mądrość-czuć ę-dziec­kiem-boga
Czuć Cytaty: Czuć się winnym, to przyznawać komuś słuszność, nie przewagę. -Anna Kowalska


czuć-ę-winnym-to-przyznawać-komuś-słuszność-nie-przewagę
Czuć Cytaty: Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny? -Jean Francois Marmontel


gdzież-można-czuć-ę-lepiej-jak-w-kółku-swej-rodziny
Czuć Cytaty: Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... -Cysiaczek


czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
Czuć Cytaty: Serce, które kogoś kocha, nie może czuć nienawiści do żadnego człowieka. -Johann Wolfgang Goethe


serce-które-kogoś-kocha-nie-może-czuć-nienawiś-do-żadnego-człowieka
Czuć Cytaty: Nie lubię czuć się jak u siebie w domu, gdy jestem za granicą. -George Bernard Shaw


nie-lubię-czuć-ę-jak-u-siebie-w-domu-gdy-jestem-za-granicą
Czuć Cytaty: Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia. -Platon


myść-to-co-prawdziwe-czuć-to-co-piękne-i-kochać-co-dobre-w-tym-cel-rozumnego-życia
Czuć Cytaty: Sko­ro dla uczuć jes­teśmy go­towi za­bić... To czy war­to czuć?  -NightHuntress


sko­ro-dla-uczuć-jes­teśmy-go­towi-za­bić-to-czy-war­to-czuć