Czują  Cytaty

Czują  Cytaty: Ci, którzy nie czują zaz­drości, nie czują nic. -Louis Aragon


ci-którzy-nie czują-zaz­droś-nie czują-nic
Czują  Cytaty: Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. -Louis Aragon


ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
Czują  Cytaty: Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. -Wolter


dziewczę-wcześniej-czują-źli-chłopcy-myślą
Czują  Cytaty: Ku­le gradowe Kar­czują sta­re rodząc My z piorunów  -fyrfle


ku­-gradowe-kar­czują-sta­re-rodząc-my-z piorunów 
Czują  Cytaty: Będę nies­maczny - będę! Dość sma­ku. Wywątro­bię wszys­tko na smród i brud os­ta­teczny. Niech śmier­dzi wszys­tko, niech się na śmierć ten świat zaśmier­dzi i niech się het do cna wyśmier­dzi, to może po­tem za­pachnie wreszcie; bo w nim ta­kim, ja­kim jest, wyt­rzy­mać wprost nie można. Nie czują, bied­ni ludzis­ka, że de­mok­ra­tyczne kłam­stwo śmier­dzi, a smród klo­zetu to czują, psie pa­ry, hej!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Czują  Cytaty: Sta­rości nie czu­jesz - czują ją inni. -Stefan Kisielewski


Czują  Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Czują  Cytaty: Paradoks człowieka. Często nie czują się winni. -Anonim


paradoks-człowieka-często-nie-czują-ę-winni
Czują  Cytaty: Tyl­ko ludzie, którzy dob­rze się czują, są dobrzy. -Emile Augier


tyl­ko-ludzie-którzy-dob­rze ę-czują-są dobrzy
Czują  Cytaty: Na cudze cierpienie reagują tylko ci, którzy nie czują własnego zagrożenia. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Czują  Cytaty: skarżą się serca mając nad­to bądź mało kocha­ne czują  -Cykam


skarżą ę-serca-mając-nad­to-bądź-ło-kocha­ne-czują 
Czują  Cytaty: Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji. -Wilson Mitzner


najłatwiej-wyprowadzić-z-równowagi-tych-którzy-czują-że-nie-mają-racji
Czują  Cytaty: Dziew­czętom trud­no tra­fić na książąt, czują się więc od ra­zu jak królewny. -Sławomir Trocki


dziew­czętom-trud­no-tra­fić-na książąt-czują ę-więc-od ra­zu-jak królewny
Czują  Cytaty: Nie czują swych barw, a chłód dni, sens z nich ścina, w pąków mogiłach. -Vergil


nie-czują-swych-barw-a-chłód-dni-sens-z nich-ścina-w-pąków-mogiłach
Czują  Cytaty: Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński


spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Czują  Cytaty: Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... -Saika


gdy­bym-czuła-do ludzi-to ­mo-co oni-czują-do mnie-świat-byłby-żo-piękniej­szym-miejscem
Czują  Cytaty: Ten sam szept słyszą Czują jak w siódmym niebie Nie kryją szczęścia Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r. -krysta


ten-sam-szept-słyszą-czują-jak w ódmym-niebie-nie-kryją-szczęścia-krys­ty­na-sz-20072014r
Czują  Cytaty: Wszyscy ludzie nieśmiali chętnie posługują się groźbami. A to dlatego, że czują, iż groźby wywarłyby na nich samych wielkie wrażenie. -Monteskiusz


wszyscy-ludzie-nieśmiali-chętnie-posługują-ę-groźbami-a-to-dlatego-że-czują-iż-groźby-wywarłyby-na-nich-samych-wielkie-wrażenie