Czuje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czuje Cytaty: Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
Czuje Cytaty: Czuję krew cieknącą mi z ran na twarzy i czuję bi­cie ser­ca i czuję, jak ciężar mo­jego życia zaczy­na ciążyć, i zdaję so­bie sprawę, dlacze­go o świ­cie mówi się ranny. -James Frey
czuję-krew-cieknącą-mi z ran-na twarzy-i czuję-bi­cie-ser­ca-i czuję-jak ężar-mo­jego-życia-zaczy­na-ążyć-i zdaję-so­bie
Czuje Cytaty: czuję subtelny oddech na szyi błądzącą dłoń po mym ciele de­likat­nie muskające usta czuję ciepło błogostan  -mydreams
czuję-subtelny-oddech-na-szyi-błądzącą-dłoń-po-mym-ciele-de­likat­nie-muskają-usta-czuję-ciepło-błogostan 
Czuje Cytaty: Pat­rzę w odmęty mor­skich przes­trze­ni -  W ciem­ne la­zury sze­roko rozlane I widzę błys­ki słońca szczęściem pijane. Nie lękam się niebies­kich bez­de­ni -  Czuję się bezpiecznie I czuję, jak­bym mie­szkał tam wiecznie. I czuję, że mógłbym utonąć w przezroczu Morza zaklęte­go w głębi twoich oczu. -funeralofheart
Czuje Cytaty: Czuję, że Bóg is­tnieje, i nie czuję, że nie ma żad­ne­go. Jak dla mnie to dość. -Jean de La Bruyére
czuję-że bóg-is­tnieje-i nie czuję-że nie  żad­ne­go-jak dla-mnie-to dość
Czuje Cytaty: Czuję jakąś pus­tkę w so­bie, tyl­ko nie wiem ja­kiego rodza­ju... Czuję się ta­ka bez­silna... W su­mie nie wiem czy coś by to mogła zmienić... -opuszczona
czuję-jakąś-pus­tkę-w so­bie-tyl­ko-nie wiem-ja­kiego-rodza­ju-czuję ę-­ka-bez­silna-w su­mie-nie wiem-czy-coś
Czuje Cytaty: Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się, Ciebie nie ma. Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle? Czuję w so­bie motyle, Lecz prze­cież Ciebie nie ma.. Czuję Cię w sercu. Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta, Twój uśmiech W głębi wyobraźni... Dlacze­go mnie nie dotkniesz? Dlacze­go wciąż Cię nie ma? Jeszcze wciąż mam nadzieję Lecz po­woli umieram.. -Fallina
Czuje Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska
Czuje Cytaty: Po 12 godzi­nach nauki, znów czuję się nor­malnie. Czuję, że jut­ro przed egza­minem będzie jak zwyk­le, po egza­minie nor­malnie. A po jut­rze jak zaw­sze niez­wykle (czy­taj nienormalnie). -MarcoPolo
Czuje Cytaty: Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic. -MyslacaWierszem
gdy-myślę-o to­bie-czuję-ból-gdy-myślę-o so­bie-czuję-ek­stazę-gdy-myślę-o nas-nie czu­-już-nic
Czuje Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna
Czuje Cytaty: Czuję sa­mot­ne piękno mo­jego ciała Czuję mo­je włosy roz­sy­pane płomieniem po poduszce Przyg­ry­zione war­gi zas­tygłe w niedo­kończo­nej słodyczy Pal­ce sku­lone, nieroz­kwitłe spełnieniem Gładką ciepłą skórę wołającą o twój od­legły dotyk Mo­je ciało Jak ob­raz w zam­kniętym muzeum Które­go nikt nie podziwia Nie żyje –  Trwa  -Gold Fishy
Czuje Cytaty: Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz:
Czuje Cytaty: i wy­rywasz mi serce ja myślę - z miłości i zja­dasz je wielce ja myślę - niech boli i mówisz nie kocham ja pat­rze- odchodzisz i wiem już nie przyjdziesz ja czuję - jak boli. i uciekłaś na zawsze ja umieram - powoli i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję ja umieram- na zawsze. -Schmerz
Czuje Cytaty: Serce królewskie po królewsku czuje. -Fryderyk Schiller
Czuje Cytaty: Człowiek ma ty­le lat, na ile się czuje. -Antoni Kępiński
Czuje Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow
Czuje Cytaty: Zdrajca jest Miłość, ten wie, co ją czuje. -Giambattista Marino
Czuje Cytaty: Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. -Eugeniusz Kołda
wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie
Czuje Cytaty: Miłość to jest to, co każdy czuje dla innych. -Helen Keller Adams
miłość-to-jest-to-co-każdy-czuje-dla-innych
Czuje Cytaty: Miłość buduje... Dziw­ne, bo czuję, że tynk spada... -Carol
miłość-buduje-dziw­ne-bo czuję-że tynk-spada
Czuje Cytaty: Ktoś kto czuje się nikim używa pięści . -Anonim
ktoś-kto-czuje-ę-nikim-używa-pięś
Czuje Cytaty: Im człowiek ma bogatszą fantazję, tym czuje się uboższy. -Stanisław Jerzy Lec
Czuje Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti
kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Czuje Cytaty: Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. -Lew Tołstoj
kiedy-ciało-słabnie-silniej-czuje-ę-duszę
Czuje Cytaty: Przez dziury w butach czuje się grunt pod nogami. -Anonim
przez-dziury-w-butach-czuje-ę-grunt-pod-nogami
Czuje Cytaty: Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć. -Tytus Carus Lukrecjusz
każde-stworzenie-czuje-swą-łę-której-może-nadużyć
Czuje Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella
czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Czuje Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję. -Jan Kochanowski
a-kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w-gębie-cukier-czuję
Czuje Cytaty: Mężczyzna czuje się siedem lat starszy w dzień po ślubie. -Francis Bacon
mężczyzna-czuje-ę-siedem-lat-starszy-w-dzień-po-ślubie
Czuje Cytaty: A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cu­kier czuję. -Jan Kochanowski
a kiedy-ę-pocałuję-trzy-dni-w gębie-cu­kier-czuję
Czuje Cytaty: Kobieta, gdy nie kocha, czuje się niepotrzebną na świecie. -Władysław Orkan
kobieta-gdy-nie-kocha-czuje-ę-niepotrzebną-na-świecie
Czuje Cytaty: Gdy Bóg nieobecny, to i diabeł czuje sie nie swojo. -Zbigniew Waydyk
gdy-bóg-nieobecny-to-i-diabeł-czuje-sie-nie-swojo
Czuje Cytaty: Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał. -Anonim
gdy-człowiek-krytykuje-cudze-utwory-czuje-ę-jak-generał
Czuje Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart
smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata