Czuwające Oczy Mojej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Ja, zarówno jak i wszyscy ci, którzy ściśle współpracują ze mną, przegrać nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że niemożliwym jest przypuszczać, aby sejmowładztwo czy posłowładztwo w Polsce mogło zwyciężyć wraz ze swoją suwerennością w jakikolwiek sposób – i sprawa postawiona na wybory nie może polegać na jakiejś możliwości przegranej z mojej strony. -Józef Piłsudski
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej. -MyslacaWierszem
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: twój błękit prze­nika mnie tak dogłębnie widzisz całą mą nagość mo­je pragnienia czu­je wil­goć w mym łonie słów nie używam oczy po­wiedzą ci wszystko zbliżasz się i jesteś jesteś we mnie wiesz, że pragnę te­go, mówią to mo­je oczy ten moment nasze spełnienie łączy nas już na zawsze  -Pisz
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens... -to_tylko__ja
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Spoj­rzałam w te oczy. Ich blask obudził drżący we mnie żar. Żar tlący os­tatkiem sił łkające serce. Roz­pa­lił się płomień szczęścia! I spa­dająca gwiaz­da os­tatni raz spadła daremnie. Dzięki tym oczom, spełniły się wszys­tkie piękne sny. Te cza­rodziej­ski oczy... -kamilka_509
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę:
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak. -Albert Camus
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP  -Marek1410
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Czas za­myka oczy ale ot­wiera nam ser­ca , zwłaszcza czer­wco­wymi wie­czo­rami . Bez­sze­les­tny uczuć mor­derca , spra­wia, że znów czu­jemy się sa­mi . Mam na to elik­sir, śro­dek za­rad­czy , księżyc, wiatr i gwiaz­dy mie­szkańcy nieba. Ku ciepłemu płomieniu kieruj swe oczy , z pom­ru­kiem ko­cim o 4 nad ra­nem powróci nadzieja. -ZbytImpulsywna
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: -Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył. -PrincessDeath
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją. -Józef Stanisław Tischner
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Za­mykam oczy uczę się Ciebie dotykiem... każdy łuk Twe­go ciała każde zagięcie poz­nać chcę przed świtem nim znikniesz jak Księżyc odchodzi ustępując miej­sca Jutrzence tak bym chciała poz­nać Cię bliżej lecz od­chodzisz zawsze gdy za­padnę w sen... masz chab­ro­we oczy... Nieznajomy, ścis­kam Twoją dłoń, zostań, kocham Cię!  -Uśmiechnięta Anielica
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: tłumy na ulicach nie znają powodów odchodzą wy­daje się że to my nieśmiertelni zapominamy dzień przemija czy to znasz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś py­tani o drogę zagubieni umar­li dla innych trwamy nie zat­rzy­muje­my się nocą w opuszczo­nych miastach jut­ro będzie późno czy to wiesz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś  -lookartpro
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele. -Breath
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki  -Władysław Andrzej
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: wyśnij swój sen krocząc drogą życie gdzieś i nigdzie w przeznaczenie świt słońcem roz­dziera kotarę noc­ny czerń ot­wierasz oczy czy aby na pew­no ? a gdy­by to był sen nie, nie twój gdy­by to był sen in­ne­go ? powiesz, po­wiesz że majaczę zużywam słowa tar­gając zda­nia na pół połama­nymi literami za­pełniam strofy nim za­pad­nie noc i zam­kniesz oczy by śnić czy na pew­no ?  -Adamo70
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Ser­ce i oczy to pośred­ni­cy ciała. -Talmud
ser­-i oczy-to pośred­­cy-ciała
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Mo­je oczy to dziś morze łez. -zielonejeziora
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Ma­lino­we oczy pogrążone w fa­li so­ku bananowego  -Intryga
ma­lino­we-oczy-pogrążone-w fa­li-so­ku-bananowego 
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Umarli żywym otwierają oczy. -Lion Feuchtwanger
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Nie­szczęście za­ciem­nia oczy. -Talmud
nie­szczęście-za­ciem­nia-oczy
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez. -Iason Evangelu
najpiękniejsze-oczy-dają-najwięcej-łez
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Nie bieliz­na a oczy mówią o kobiecie. -Bruno
nie-bieliz­na-a oczy-mówią-o kobiecie
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Błyszczały mu się oczy gdy umierał. -Demostenes
błyszczały-mu ę-oczy-gdy-umierał
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Gdy milczysz, oczy mówią wiele. -Anonim
gdy-milczysz-oczy-mówią-wiele
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Spójrz w oczy dziecka zobaczysz Boga. -Phil Bosmans
spójrz-w-oczy-dziecka-zobaczysz-boga
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Nieielka sztuka mówić głuchym prosto w oczy. -Anonim
nieielka-sztuka-mówić-głuchym-prosto-w-oczy
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Wierzyć znaczy często: zamknąć oczy i padać. -Helmut Thielicke
wierzyć-znaczy-często-zamknąć-oczy-i-padać
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Nie ktu­re błen­dy arz kójom w Oczy !  -Andrea
nie-ktu­re-bł­dy-arz-kójom-w oczy- 
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Czy to Ty pat­rzyłeś mi w oczy, przechodząc do raju?  -Emilia Szumiło
czy-to ty pat­rzyłeś-mi w oczy-przechodząc-do raju 
Czuwające Oczy Mojej Cytaty: Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy. -Michał Anioł