Czy życie I śmierć Cytaty

Czy życie I śmierć Cytaty: Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem. -Joseph Bedier


kochankowie-nie-mogą-żyć-jedno-bez-drugiego-w-rozłączeniu-nie-jest-to-życie-ani-śmierć-ale-życie-i-śmierć-razem
Czy życie I śmierć Cytaty: Skądże nam wie­dzieć, czy życie i śmierć nie są jed­na­kowo dobre?  -Lao Cy


skądże-nam-wie­dzieć-czy-życie-i śmierć-nie są jed­na­kowo-dobre 
Czy życie I śmierć Cytaty: Czy jest coś gor­sze­go niżeli śmierć? Życie, jeśli prag­niesz umrzeć. -Seneka Młodszy


czy-jest coś-gor­sze­go-żeli-śmierć-Życie-śli-prag­niesz-umrzeć
Czy życie I śmierć Cytaty: Życie męczy, ale czy śmierć przyniesie ulgę? Ludziom nie spieszno do odpowiedzi na to pytanie. -Stefan Kisielewski


Życie-męczy-ale-czy-śmierć-przyniesie-ulgę-ludziom-nie-spieszno-do-odpowiedzi-na-to-pytanie
Czy życie I śmierć Cytaty: Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą. -Misaki-chan


Czy życie I śmierć Cytaty: Czy tak jes­teśmy stworze­ni, iż śmierć mu­simy przyj­mo­wać w codzien­nych małych daw­kach, gdyż w prze­ciw­nym ra­zie życie stałoby się nieznośne?  -W » Virginia Woolf » Orlando


czy-tak-jes­teśmy-stworze­-iż śmierć-mu­simy-przyj­mo­wać-w codzien­nych-łych-daw­kach-gdyż-w prze­ciw­nym-ra­zie-życie
Czy życie I śmierć Cytaty: Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści. -Edyta Stein


jeśli-dusza-chce-dzielić-życie-chrystusa-musi-wraz-z-nim-przejść-śmierć-krzyżową-wydać-ę-na-ukrzyżowanie-w-cierpieniu-i-śmierci-tak-jak
Czy życie I śmierć Cytaty: Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć. -Jeanette Winterson


Czy życie I śmierć Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck


Czy życie I śmierć Cytaty: Śmierć zmienia życie. -AnDree


Śmierć-zmienia-życie
Czy życie I śmierć Cytaty: Życie i śmierć-to nie są kontrasty. -Stefan Napierski


Życie-i śmierć-to-nie są kontrasty
Czy życie I śmierć Cytaty: Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie. -Zofia Kucówna


Czy życie I śmierć Cytaty: -Życie... Na to nie po­może żad­na śmierć.-  -karaczan19


Życie-na to nie po­może-żad­na-śmierć- 
Czy życie I śmierć Cytaty: Życie jest snem, a śmierć przebudzeniem. -Pedro Calderon de la Barca


Czy życie I śmierć Cytaty: To śmierć tak bo­li, czy to tyl­ko trzask w kręgosłupie...?  -Devin


to śmierć-tak-bo­li-czy-to tyl­ko-trzask-w kręgosłupie 
Czy życie I śmierć Cytaty: Co śmierć wykosi, miłość posieje, i to jest życie. -Henryk Sienkiewicz


co-śmierć-wykosi-miłość-posieje-i-to-jest-życie
Czy życie I śmierć Cytaty: Co śmierć wy­kosi, miłość po­sieje, i to jest życie. -Henryk Sienkiewicz


co śmierć-wy­kosi-miłość-po­sieje-i to jest życie
Czy życie I śmierć Cytaty: Radośnieśmy życie przyjęli I śmierć przyjmiemy radośnie. -Jan Kasprowicz


radośnieśmy-życie-przyjęli-i-śmierć-przyjmiemy-radośnie