Czy Później Zapragnie Cytaty

Czy Później Zapragnie Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Czy Później Zapragnie Cytaty: Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner


Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Czy Później Zapragnie Cytaty: Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. -Jean Paul Belmondo


pokusa-to-perfumy-które-wdycha-ę-tak-długo-aż-człowiek-zapragnie-mieć-flakon
Czy Później Zapragnie Cytaty: Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. -Tadeusz Gicgier


kiedy-dziew­czy­na- piętnaście-lat-niena­widzi-mężczyzn-i wszys­tkich-chętnie-by wy­mor­do­wała-a w dwa-­-później-roz­gląda-ę
Czy Później Zapragnie Cytaty: Każdy człowiek wcześniej czy póżniej cierpi . -Anonim


każdy-człowiek-wcześniej-czy-póżniej-cierpi
Czy Później Zapragnie Cytaty: Dziś pływam w marze­niach. Jut­ro ruszę w świat by je spełniać. I nie myślę co będzie później, czy mi się uda czy nie. Lecz dążę do te­go by po drodze nie upaść i do­sięgnąć celu. -Aleksandra_Czarna


Czy Później Zapragnie Cytaty: Rewolucje prędzej czy później biorą za sztandar równość. -Jan Czyński


rewolucje-prędzej-czy-później-biorą-za-sztandar-równość
Czy Później Zapragnie Cytaty: Za­mek jest ja­ko ko­bieta. Wcześniej, czy później mu­si się poddać. -Isaac Bashevis Singer


za­mek-jest ja­ko-ko­bieta-wcześniej czy-później-mu­ ę-poddać
Czy Później Zapragnie Cytaty: Każdy nasz gniew, wcześniej czy później jak błyskawica, spłynie na nas. -William Penn


każdy-nasz-gniew-wcześniej-czy-później-jak-błyskawica-spłynie-na-nas
Czy Później Zapragnie Cytaty: Później czy wcześniej krzywda w los się wciela i w sieć skrzywdzonych chwyta krzywdziciela! -Zygmunt Krasiński


później-czy-wcześniej-krzywda-w-los-ę-wciela-i-w-sieć-skrzywdzonych-chwyta-krzywdziciela
Czy Później Zapragnie Cytaty: Każdy błąd wcześniej czy później wyrządzi szko­dy i to tym większe, im sam był większy. -Arthur Schopenhauer


każdy-błąd-wcześniej-czy-później-wyrządzi-szko­dy-i to tym-większe-im sam-był-większy
Czy Później Zapragnie Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Czy Później Zapragnie Cytaty: Później czy wcześniej krzyw­da w los się wciela i w sieć skrzyw­dzo­nych chwy­ta krzywdziciela!  -Zygmunt Krasiński


później-czy-wcześniej-krzyw­da-w los ę-wciela-i w sieć-skrzyw­dzo­nych-chwy­-krzywdziciela 
Czy Później Zapragnie Cytaty: Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy racje. -Andre Malraux


każdy-młody-człowiek-wcześniej-czy-później-dokonuje-zdumiewającego-odkrycia-że-także-rodzice-mają-niekiedy-racje
Czy Później Zapragnie Cytaty: Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz. -jatoja


skacząc-ze skraj­noś-w skraj­ność-prędzej-czy-później ę-połamiesz
Czy Później Zapragnie Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19


nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Czy Później Zapragnie Cytaty: Niez­de­cydo­wanie to naj­większa zmo­ra człowieka. Cze­ka on na coś i cze­ka, a to prędzej czy później ucieka. -szajbuss


niez­de­cydo­wanie-to naj­większa-zmo­ra-człowieka-cze­ka on na coś-i cze­ka-a to prędzej-czy-później-ucieka
Czy Później Zapragnie Cytaty: Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy -Albert Espinosa


musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy