Czy Później Cytaty

Czy Później Cytaty: Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner


Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Czy Później Cytaty: Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. -Tadeusz Gicgier


kiedy-dziew­czy­na- piętnaście-lat-niena­widzi-mężczyzn-i wszys­tkich-chętnie-by wy­mor­do­wała-a w dwa-­-później-roz­gląda-ę
Czy Później Cytaty: Każdy człowiek wcześniej czy póżniej cierpi . -Anonim


każdy-człowiek-wcześniej-czy-póżniej-cierpi
Czy Później Cytaty: Dziś pływam w marze­niach. Jut­ro ruszę w świat by je spełniać. I nie myślę co będzie później, czy mi się uda czy nie. Lecz dążę do te­go by po drodze nie upaść i do­sięgnąć celu. -Aleksandra_Czarna


Czy Później Cytaty: Rewolucje prędzej czy później biorą za sztandar równość. -Jan Czyński


rewolucje-prędzej-czy-później-biorą-za-sztandar-równość
Czy Później Cytaty: Za­mek jest ja­ko ko­bieta. Wcześniej, czy później mu­si się poddać. -Isaac Bashevis Singer


za­mek-jest ja­ko-ko­bieta-wcześniej czy-później-mu­ ę-poddać
Czy Później Cytaty: Każdy nasz gniew, wcześniej czy później jak błyskawica, spłynie na nas. -William Penn


każdy-nasz-gniew-wcześniej-czy-później-jak-błyskawica-spłynie-na-nas
Czy Później Cytaty: Później czy wcześniej krzywda w los się wciela i w sieć skrzywdzonych chwyta krzywdziciela! -Zygmunt Krasiński


później-czy-wcześniej-krzywda-w-los-ę-wciela-i-w-sieć-skrzywdzonych-chwyta-krzywdziciela
Czy Później Cytaty: Każdy błąd wcześniej czy później wyrządzi szko­dy i to tym większe, im sam był większy. -Arthur Schopenhauer


każdy-błąd-wcześniej-czy-później-wyrządzi-szko­dy-i to tym-większe-im sam-był-większy
Czy Później Cytaty: Później czy wcześniej krzyw­da w los się wciela i w sieć skrzyw­dzo­nych chwy­ta krzywdziciela!  -Zygmunt Krasiński


później-czy-wcześniej-krzyw­da-w los ę-wciela-i w sieć-skrzyw­dzo­nych-chwy­-krzywdziciela 
Czy Później Cytaty: Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory. -Papużka


młodzieńcze-nar­wa­nie-prędzej-czy-później-pochy­li ę-przed-doświad­cze­niem-pokory
Czy Później Cytaty: Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy racje. -Andre Malraux


każdy-młody-człowiek-wcześniej-czy-później-dokonuje-zdumiewającego-odkrycia-że-także-rodzice-mają-niekiedy-racje
Czy Później Cytaty: Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz. -jatoja


skacząc-ze skraj­noś-w skraj­ność-prędzej-czy-później ę-połamiesz
Czy Później Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19


nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Czy Później Cytaty: Niez­de­cydo­wanie to naj­większa zmo­ra człowieka. Cze­ka on na coś i cze­ka, a to prędzej czy później ucieka. -szajbuss


niez­de­cydo­wanie-to naj­większa-zmo­ra-człowieka-cze­ka on na coś-i cze­ka-a to prędzej-czy-później-ucieka
Czy Później Cytaty: Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy -Albert Espinosa


musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy
Czy Później Cytaty: Kiedy dziewczyna ma piętnaście lat, nienawidzi mężczyzn i wszystkich chętnie by wymordowała. A w dwa lata później rozgląda się, czy któryś przypadkiem nie ocalał. -Carlo Ponti


kiedy-dziewczyna-piętnaście-lat-nienawidzi-mężczyzn-i-wszystkich-chętnie-by-wymordowała-a-w-dwa-lata-później-rozgląda-ę-czy-któryś
Czy Później Cytaty: Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać. -Anonim


Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może