Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty

Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell


raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet  -Melchior


kiedyś-na lek­cji-his­to­rii-wpa­da-mąż-nau­czy­ciel­ki-i mowi-jol­ka-poz­wol-na chwilę-nau­cztciel­ka-na to -wra­cam
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR


Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie. -Rita Rudner


mój-mąż-i-ja-mamy-zamiar-albo-kupić-psa-albo-sprawić-sobie-dziecko-trudno-nam-ę-zdecydować-czy-zrujnować-sobie-dywan-czy-życie
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż  -bystry.76


mąż-po no­cy-spędzo­nej-w bur­de­lu-wra­ca-nad-ra­nem-do domu-gdzie-masz-wypłatę- py­-wściekła-żona-wszys­tko-prze­jebałem
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty:


jest-ty­-możli­woś-w wyjściu-z trud­nych-sy­tuac­ji-ważne-jest-by im sta­wić-czoło-i działać~pa­weł-rychlica 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy można kochać wiedząc, że kiedyś się ro­zej­dziemy.. ?  -AnDree


czy-można-kochać-wiedząc-że kiedyś ę-ro­zej­dziemy- 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Na py­tanie, czy nig­dy z ni­kim nie będziesz, może od­po­wiadać mąż py­tany o żonę lub o kochan­ka. W po­lity­ce słowo


na py­tanie-czy-nig­dy-z ­kim-nie będziesz-może-od­po­wiadać-mąż-py­tany-o żonę-lub-o kochan­ka-w po­lity­-słowo-nig­dy
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy Ty cza­sem na mnie jeszcze spoglądasz tak jak kiedyś??  -stokrotka123


czy-ty cza­sem-na mnie-jeszcze-spoglądasz-tak-jak kiedyś 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette


młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Mąż, to taki człowiek, który być może zapomni o twoich urodzinach, czy waszych rocznicach, ale zapomni także o twoich siwych włosach i zmarszczkach. -Betty Morris


mąż-to-taki-człowiek-który-być-może-zapomni-o-twoich-urodzinach-czy-waszych-rocznicach-ale-zapomni-także-o-twoich-siwych-włosach-i
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami. -Alberto Moravia


czy-to-nie-śmieszne-nawet-nasze-czasy-będą-kiedyś-nazywali-dobrymi-dawnymi-czasami
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Starzec był kiedyś młody, niepewne zaś jest, czy młodzieniec osiągnie wiek starca. -Demokryt


starzec-był-kiedyś-młody-niepewne-zaś-jest-czy-młodzieniec-osiągnie-wiek-starca
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło?  -Neil Gaiman


czy-­łaś-kiedyś-wszys­tko-cze­go-pragnęłaś-i wte­dy-zro­zumiałaś-że nie o to  chodziło 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy byłeś kiedyś w Kut­nie na dwor­cu w nocy? Jest tak brud­no i brzyd­ko, że pękają oczy  -Kazik Staszewski


czy-byłeś-kiedyś-w kut­nie-na dwor­cu-w nocy-jest-tak-brud­no-i brzyd­ko-że pękają-oczy 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Cierniem jesteś w mej koronie, w mym uśmiechu – smugą smutku, czy ja kiedyś cię dogonię, chociaż idziesz pomalutku? -Agnieszka Osiecka


cierniem-jesteś-w-mej-koronie-w-mym-uśmiechu-smugą-smutku-czy-ja-kiedyś-ę-dogonię-chociaż-idziesz-pomalutku
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ  -samothnick


a śli-to wstrząśnie-całym-wszech-światem-i-nic-już-nie będzie-jak kiedyś-warto-czy-war­to-trwaĆ 
Czy myślałaś Kiedyś O wyjściu Za mąż Cytaty: Czy słyszałeś kiedyś, żeby człowiek, który przez całe życie dążył wiernie do celu, nie osiągnął go w najmniejszym stopniu? -Henry David Thoreau


czy-słyszałeś-kiedyś-żeby-człowiek-który-przez-całe-życie-dążył-wiernie-do-celu-nie-osiągnął-go-w-najmniejszym-stopniu