Czyń Cytaty

Czyń Cytaty: Czyn ja­ko cno­ta sam w so­bie mieści nagrodę. -Walter Scott


czyn-ja­ko-cno­-sam-w so­bie-mieś-nagrodę
Czyń Cytaty: Gdyś w Rzy­mie, czyń jak rzymianie. -św. Ambroży


gdyś-w rzy­mie-czyń-jak rzymianie
Czyń Cytaty: Mówią o niej dziew­czyn­ka co ma słod­kie us­teczka... !  -Nieistniejąca


mówią-o niej-dziew­czyn­ka-co  słod­kie-us­teczka- 
Czyń Cytaty: Właściwy czyn jest skokiem człowieka poza samotność. -Yannis Ritsos


właściwy-czyn-jest-skokiem-człowieka-poza-samotność
Czyń Cytaty: Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja. -Johann Wolfgang Goethe


Czyń Cytaty: Życie nie­czyn­ne jest to śmierć przed zgonem. -Johann Wolfgang Goethe


Życie-nie­czyn­ne-jest to śmierć-przed-zgonem
Czyń Cytaty: Bez­czyn­ność i le­nis­two pro­wadzą do zguby. -Hipokrates


bez­czyn­ność-i ­nis­two-pro­wadzą-do zguby
Czyń Cytaty: Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha. -Jean La Fontaine


tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
Czyń Cytaty: Czyn jako cnota sam w sobie mieści nagrodę. -Walter Scott


czyn-jako-cnota-sam-w-sobie-mieś-nagrodę
Czyń Cytaty: Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność. -Yannis Ritsos


właś­wy-czyn-jest sko­kiem-człowieka-po­za-samotność
Czyń Cytaty: Nie każda bez­czyn­ność rodzi myśliciela. -Piotr Szreniawski


nie-każda-bez­czyn­ność-rodzi-myśliciela
Czyń Cytaty: Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś. -Theodore Roosevelt


czyń-to-co-możesz-za-pomocą-tego-co-masz-tam-gdzie-jesteś
Czyń Cytaty: od­czyn esencji na­biera barw lotosu roz­kwi­ta życie  -Cykam


od­czyn-esencji-na­biera-barw-lotosu-roz­kwi­-życie 
Czyń Cytaty: Grzeczne dziew­czyn­ki idą do nieba, a nieg­rzeczne gdzie chcą  -Marta Fox


grzeczne-dziew­czyn­ki-idą-do nieba-a nieg­rzeczne-gdzie-chcą 
Czyń Cytaty: Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn w myśl. -Karl Kraus


nie-do-wiary-jak-często-trudno-jest-obróć-czyn-w-myśl
Czyń Cytaty: Prawdziwa wolność to ta, dzięki której czyn wyrasta z głębin naszej istoty. -Henri Bergson


prawdziwa-wolność-to-dzięki-której-czyn-wyrasta-z-głębin-naszej-istoty
Czyń Cytaty: Nie do wiary jak często trud­no jest obrócić czyn w myśl. -Karl Kraus


nie-do wiary-jak często-trud­no-jest obróć-czyn-w myśl
Czyń Cytaty: Dobry uczynek to rzecz najpiękniejsza, Lecz samochwalstwo każdy czyn umniejsza. -Aliszer Nawoi


dobry-uczynek-to-rzecz-najpiękniejsza-lecz-samochwalstwo-każdy-czyn-umniejsza