Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty

Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić, co złe. -Konfucjusz


czyż-można-słusznej-nie-wysłuchać-rady-ważniejsze-jest-jednak-to-by-jej-wysłuchawszy-zmienić-co-złe
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Oj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielką nas wszystkich. -Cyceron


oj­czyz­na-jest wspólną-rodzi­cielką-nas-wszystkich
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Oj­czyz­na:to jest tam,gdzie by chciało się umrzeć  -Stefan Napierski


oj­czyz­nato-jest tamgdzie-by chciało ę-umrzeć 
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze. -Lew Tołstoj


dziwne-jak-wszyscy-ukrywamy-że-jednym-z-głównych-motorów-naszego-życia-są-pieniądze
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy. -Hans Margolius


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć? -Ernest Renan


czyż-to-jest-w-mocy-ludzkiej-wierzyć-albo-nie-wierzyć
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Każdy ma swo­je miej­sce ulu­bione w dzieciństwie. To jest oj­czyz­na duszy. -Stefan Żeromski


każdy- swo­-miej­sce-ulu­bione-w dzieciństwie-to jest oj­czyz­na-duszy
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż nie jest prawdziwie szlachetny ten, kto się nie smuci, choć się na nim ludzie nie poznali? -Konfucjusz


czyż-nie-jest-prawdziwie-szlachetny-ten-kto-ę-nie-smuci-choć-ę-na-nim-ludzie-nie-poznali
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Gdzie stał posąg Newtona, z pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez dziwne morza myśli. -William Wordsworth


gdzie-stał-posąg-newtona-z-pryzmatem-w-milczeniu-marmurowy-pomnik-umysłu-zawsze-samotnie-podróżującego-przez-dziwne-morza-myśli
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana. -Antoni Słonimski


czyż-z-rządzeniem-nie-jest-trochę-jak-z-reżyserią-w-teatrze-gdy-jest-ź-mówi-ę-że-sztuka-słaba-albo-źli-aktorzy-a-gdy-jest-wszystko-dobrze
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Nie, ser­ce me nie jest tak zep­su­te! Słabe, dość słabe! A czyż to nie zepsucie?  -Johann Wolfgang Goethe


nie-ser­-me nie jest tak-zep­su­te-słabe-dość-słabe-a czyż-to nie zepsucie 
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż nie uchodzić uchodzi uchodźcom?  -Jeremi Przybora


czyż-nie uchodzić-uchodzi-uchodźcom 
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż nie najsilniejsze są nasze słabości? -Teresa Nietyksza


czyż-nie-najsilniejsze-są-nasze-słaboś
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku. Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia. Czyż nie jest to największa przysługa dla innych? -Wiktor Hugo


Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? -Zenon z Kition


czyż-ból-i-życie-nie-są-sobie-pokrewne
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Choć nauka nie ma oj­czyz­ny, uczo­ny ją posiada. -Louis Pasteur


choć-nauka-nie  oj­czyz­ny-uczo­ny-ją posiada
Czyż Nie Jest Dziwne Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć