Czyż Nie Cytaty

Czyż Nie Cytaty: Mo­ja oj­czyz­na to nie dzień wczo­raj­szy. Mo­ja oj­czyz­na to jutro. -Romain Rolland


mo­ja-oj­czyz­na-to nie dzień-wczo­raj­szy-mo­ja oj­czyz­na-to jutro
Czyż Nie Cytaty: Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1. ______________________________________ Czyż można po­tykać się o słowa? O myśli i spojrzenia? Czyż można spot­kać spojrzenie, co ut­kwi głębo­ko w myślach? Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu? Ot­chłani rozświet­la­nej słowami? Al­bo na od­wrót? ______________________________________  -Theo Valenty


Czyż Nie Cytaty: Miłość do Oj­czyz­ny jest jed­nym z tych rzad­kich, be­zin­te­resow­nych uczuć. Oj­czyznę kocha się w podzięce, kocha się za to, że na jej ob­szarze wyk­rzycza­lo się pier­wsze słowo, że ziemia użyczyła skraw­ka siebie na nasze sto­py. To, że oj­czyz­na jest nasza, wy­nika tyl­ko z jej łas­ki. I to nie my nią włada­my, ale ona na­mi, bo bez niej nie mieli­byśmy na­wet imienia. -jatoja


Czyż Nie Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers


Czyż Nie Cytaty: Czyż nie najsilniejsze są nasze słabości? -Teresa Nietyksza


czyż-nie-najsilniejsze-są-nasze-słaboś
Czyż Nie Cytaty: Czyż nie uchodzić uchodzi uchodźcom?  -Jeremi Przybora


czyż-nie uchodzić-uchodzi-uchodźcom 
Czyż Nie Cytaty: Choć nauka nie ma oj­czyz­ny, uczo­ny ją posiada. -Louis Pasteur


choć-nauka-nie  oj­czyz­ny-uczo­ny-ją posiada
Czyż Nie Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
Czyż Nie Cytaty: Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? -Zenon z Kition


czyż-ból-i-życie-nie-są-sobie-pokrewne
Czyż Nie Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Czyż Nie Cytaty: Czyż przyjaźń prawdziwa nie polega na łamaniu wszelkich przepisów dyskrecji? -Maria Dąbrowska


czyż-przyjaźń-prawdziwa-nie-polega-na-łamaniu-wszelkich-przepisów-dyskrecji
Czyż Nie Cytaty: Tylko głupcy mogą szczęśliwi - czyż nie warto być głupcem? -Anonim


tylko-głupcy-mogą-szczęśliwi-czyż-nie-warto-być-głupcem
Czyż Nie Cytaty: Po co żyć, sko­ro ty­le zła na świecie? Czyż nie zys­kuję umierając?  -Sofokles


po co żyć-sko­ro-ty­-zła-na świecie-czyż-nie zys­kuję-umierając 
Czyż Nie Cytaty: Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma. -Kurt Vonnegut


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
Czyż Nie Cytaty: Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? -Juliusz III


czyż-nie-wiesz-mój-synu-jak-ło-trzeba-rozumu-do-rządzenia-światem
Czyż Nie Cytaty: I czyż pan nie wie, Peyrol, że człowiek może być zazdrosny nie kochając? -Joseph Conrad


i-czyż-pan-nie-wie-peyrol-że-człowiek-może-być-zazdrosny-nie-kochając
Czyż Nie Cytaty: Oj­czyz­na jest tam, gdzie dobrze. -Pakuwiusz


oj­czyz­na-jest tam-gdzie-dobrze
Czyż Nie Cytaty: Czyż koniec przystosowuje się do początku? -Emil Ludwig


czyż-koniec-przystosowuje-ę-do-początku