Czym Chcemy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czym Chcemy Cytaty: Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy. -Jan Twardowski
jeśli-chcemy-ofiarować-siebie-bogu-musimy-oddać-wszystko-co-mamy-i-czym-jesteśmy
Czym Chcemy Cytaty: Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy. -Jose Ortega y Gasset
wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
Czym Chcemy Cytaty: Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy. -Paul Ambroise Valery
możemy-robić-wszystko-co-chcemy-ilekroć-nic-nie-chcemy
Czym Chcemy Cytaty: Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm
miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek
Czym Chcemy Cytaty: Nie możemy zrobić wszystkiego, co chcemy, ilekroć nie chcemy nic zrobić. -Anatol France
nie-możemy-zrobić-wszystkiego-co-chcemy-ilekroć-nie-chcemy-nic-zrobić
Czym Chcemy Cytaty: Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów. -Jeff Bezos
jeśli-chcemy-mieć-20-milionów-klientów-to-oznacza-że-chcemy-mieć-20-milionów-sklepów
Czym Chcemy Cytaty: Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi... -PrzerostDuszy
Czym Chcemy Cytaty: Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-czym-nie-są
Czym Chcemy Cytaty: Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. -Emmanuel Sieyes
czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
Czym Chcemy Cytaty: Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty. -Henryk Elzenberg
dar-cierpienia-to-rozszerzenie-horyzontu-bardziej-wszechstronne-wnikniecie-w-to-czym-jest-życie-i-czym-są-żyją-istoty
Czym Chcemy Cytaty: Kochamy dlatego, że chcemy kochać. -Mikołaj Gogol
Czym Chcemy Cytaty: To my tylko w Polsce chcemy ocalić się wąchaniem kadzidła. -Stanisław Leopold Brzozowski
Czym Chcemy Cytaty: Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste. -Anonim
czym-jest-miłość-czym-jest-przyjaźń-hej-nauczyciele-dajcie-ich-określenie-zwięzłe-a-soczyste
Czym Chcemy Cytaty: Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie?  -Michel Quoist
jak- mam-po­wie­dzieć-czym-jest śmierć-śli-jeszcze-nie wiem-czym-jest życie 
Czym Chcemy Cytaty: To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach. -Zofia Nałkowska
to-czym-jesteśmy-dla-ludzi-jest-ważniejsze-ż-to-czym-jesteśmy-we-własnych-oczach
Czym Chcemy Cytaty: Chcemy uprościć warunki życia, zamiast dorosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak
chcemy-uprość-warunki-życia-zamiast-dorosnąć-do-ich-trudnoś
Czym Chcemy Cytaty: Chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo manekina. -Bruno Schulz
chcemy-stworzyć-po-raz-wtóry-człowieka-na-obraz-i-podobieństwo-manekina
Czym Chcemy Cytaty: Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są
Czym Chcemy Cytaty: Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę. -Marie Von Ebner - Eschenbach
gdy-widzimy-już-tylko-to-co-chcemy-widzieć-osiągnęliśmy-duchową-ślepotę
Czym Chcemy Cytaty: Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas. -Władysław Stanisław Reymont
Czym Chcemy Cytaty: Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to, co ma dla nas. -Władysław Stanisław Reymont
Czym Chcemy Cytaty: Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:
Czym Chcemy Cytaty: Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli. -Charles Caleb Colton
z-dwóch-przyczyn-należy-czytać-życiorysy-wielkich-ludzi-przez-nich-samych-napisane-aby-ę-dowiedzieć-czym-byli-inni-i-czym-oni-sami-byli
Czym Chcemy Cytaty: Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot
nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być
Czym Chcemy Cytaty: Gdy chcemy pokazać piękno krajobrazu, nie zmuszajmy do pamiętania wysokości szczytu. -Ludwik Hirszfeld
gdy-chcemy-pokazać-piękno-krajobrazu-nie-zmuszajmy-do-pamiętania-wysokoś-szczytu
Czym Chcemy Cytaty: Nie pytamy, czy Chrystus żył; chcemy wiedzieć, gdzie są i co czynią chrześcijanie. -Ferdinand Krenzer
nie-pytamy-czy-chrystus-żył-chcemy-wiedzieć-gdzie-są-i-co-czynią-chrześcijanie
Czym Chcemy Cytaty: Nic nie będzie ta­kie jak chcemy, kiedy zos­ta­wimy na bo­ku swo­je uczucia…  -AnDree
nic-nie będzie-­kie-jak chcemy-kiedy-zos­­wimy-na bo­ku-swo­-uczucia 
Czym Chcemy Cytaty: Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać. -Samuel Johnson
jeśli-chcemy-by-ludzie-mówili-prawdę-przede-wszystkim-nauczmy-ę-jej-słuchać
Czym Chcemy Cytaty: Nasze słowa posiadają skrzydła, lecz często lecą nie tam, gdzie chcemy. -George Eliot
nasze-słowa-posiadają-skrzydła-lecz-często-lecą-nie-tam-gdzie-chcemy
Czym Chcemy Cytaty: Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Czym Chcemy Cytaty: Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka. -Anonim
marszczymy-brwi-bo-chcemy-złapać-szczypczykami-jakąś-wielką-myśl-która-ę-nam-wymyka
Czym Chcemy Cytaty: Jesteśmy bez ambicji. Pan Bóg wypędził naszych praojców z raju, a my ciągle chcemy tam powrócić. -Stanisław Jerzy Lec
jesteśmy-bez-ambicji-pan-bóg-wypędził-naszych-praojców-z-raju-a-my-ągle-chcemy-tam-powróć
Czym Chcemy Cytaty: Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić. -Jean Paul Sartre
trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić
Czym Chcemy Cytaty: Dobra rada to karta wizytowa wysłana wtedy, kiedy się osobiście nie chcemy widzieć z nikim. -Adolf Nowaczyński
dobra-rada-to-karta-wizytowa-wysłana-wtedy-kiedy-ę-osobiście-nie-chcemy-widzieć-z-nikim
Czym Chcemy Cytaty: Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut?  -Milan Kundera
czym-jest piękno-lub-brzy­dota-wo­bec-miłoś-czym-jest brzyd­ka-twarz-wo­bec-uczu­cia-w które­go-wiel­koś-odzwier­cied­ ę-sam