Czymś Więcej Cytaty

Czymś Więcej Cytaty: Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa... -daniello


Czymś Więcej Cytaty: Jestem tylko wędrowcem, pielgrzymem na ziemskim padole! Czy jesteście czymś więcej? -Johann Wolfgang Goethe


jestem-tylko-wędrowcem-pielgrzymem-na-ziemskim-padole-czy-jesteście-czymś-więcej
Czymś Więcej Cytaty: Tylko niewiele dyskusji jest czymś więcej niż debatami między trywialnością i głupotą. -Mikołaj Gomez Davilla


tylko-niewiele-dyskusji-jest-czymś-więcej-ż-debatami-między-trywialnośą-i-głupotą
Czymś Więcej Cytaty: Satanizm, o ile był czymś więcej niż afektacją, stanowił próbę wejścia do religii tylnymi drzwiami. -Thomas Stearns Eliot


satanizm-o-ile-był-czymś-więcej-ż-afektacją-stanowił-próbę-wejścia-do-religii-tylnymi-drzwiami
Czymś Więcej Cytaty: Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota. -Jane Fonda


kobieta-może-być-żoną-matką-i-jeszcze-czymś-więcej-ale-jest-to-w-sumie-bardzo-ężka-robota
Czymś Więcej Cytaty: Nie czcimy już rzek jako bóstw, ale zawsze jeszcze są czymś więcej niż drogami spławnymi lub urozmaiceniem krajobrazu. -Anna Kowalska


nie-czcimy-już-rzek-jako-bóstw-ale-zawsze-jeszcze-są-czymś-więcej-ż-drogami-spławnymi-lub-urozmaiceniem-krajobrazu
Czymś Więcej Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Czymś Więcej Cytaty: Tak, jes­tem tyl­ko wędrow­cem, piel­grzy­mem na Ziemi. A wy - czyż jes­teście czymś więcej?  -Johann Wolfgang Goethe


tak-jes­tem-tyl­ko-wędrow­cem-piel­grzy­mem-na ziemi-a wy - czyż-jes­teście-czymś-więcej 
Czymś Więcej Cytaty: Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. -Jostein Gaarder


dla-dzieci-świat-i-wszystko-co-ę-w-nim-znajduje-jest-czymś-nowym-czymś-co-budzi-zdziwienie
Czymś Więcej Cytaty: Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. -Soren Aabye Kierkegaard


człowiek-zawsze-czuje-ę-czymś-więcej-ż-tym-co-osiągnął-więc-cokolwiek-by-osiągnął-w-niczym-nie-może-znaleźć-ukojenia-zadowolenia
Czymś Więcej Cytaty: Nie zaw­sze słowo


nie-zaw­sze-słowo-nie-jest czymś-złym-i nas-og­ra­niczającym-nieraz-zwykłe-nie-znaczy-więcej-ż-ty­ą-słów
Czymś Więcej Cytaty: Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej. -Ryszard Kapuściński


człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
Czymś Więcej Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
Czymś Więcej Cytaty: Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus


rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda
Czymś Więcej Cytaty: Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym. -George Santayana


umieranie-jest-czymś-nieco-obrzydliwym-tak-jak-rodzenie-ę-czymś-nieco-śmiesznym
Czymś Więcej Cytaty: Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz


sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Czymś Więcej Cytaty: Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności. -Brian Tracy


Czymś Więcej Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem