Czymże Jest Innym Cytaty

Czymże Jest Innym Cytaty: Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień. -George Bernard Shaw


czymże-jest-życie-śli-nie-szeregiem-natchnionych-szaleństw-trzeba-tylko-umieć-popełniać-a-pierwszy-warunek-nie-pomijać-żadnej-sposobnoś-bo
Czymże Jest Innym Cytaty: Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie py­ta, wiem. Jeśli py­tające­mu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


czymże-jest czas-jeśli-nikt-mnie-o to nie py­-wiem-jeśli py­tają­mu-usiłuję-wytłumaczyć-nie wiem
Czymże Jest Innym Cytaty: byłam tam dzisiaj w pro­mieniach słońca oka­lana zewsząd niez­mierną empatią czułam bardziej wie­rzyłam mocniej od­cięta od zgiełku całego świata czymże jest raj jeśli nie łąką kwitnącą pod stopami  -Papużka


Czymże Jest Innym Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


Czymże Jest Innym Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim


Czymże Jest Innym Cytaty: Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. -Leonardo da Vinci


wszystko-jest-powiązane-ze-wszystkim-innym
Czymże Jest Innym Cytaty: Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. Cała wiedza jest przypomnieniem. -Thomas Hobbes


doświadczenie-nie-jest-niczym-innym-jak-pamięą-cała-wiedza-jest-przypomnieniem
Czymże Jest Innym Cytaty: Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek jest czymś innym niż przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. -Andre Malraux


kultura-jest-tym-co-sprawiło-że-człowiek-jest-czymś-innym-ż-przypadkowym-wydarzeniem-w-przyrodzie
Czymże Jest Innym Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Czymże Jest Innym Cytaty: Doskonałość jest niczym innym, jak ilością rzeczywistości. Doskonałe jest jedynie to, co nie posiada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz


doskonałość-jest-niczym-innym-jak-ilośą-rzeczywistoś-doskonałe-jest-jedynie-to-co-nie-posiada-ograniczeń
Czymże Jest Innym Cytaty: Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym. -Krecia Pataczkówna


Czymże Jest Innym Cytaty: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia -Albert Einstein


tylko-życie-poświęcone-innym-warte-jest-przeżycia
Czymże Jest Innym Cytaty: Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności. -Michael De Montagne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Czymże Jest Innym Cytaty: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. -Albert Einstein


tylko-życie-poświęcone-innym-warte-jest-przeżycia
Czymże Jest Innym Cytaty: Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham


moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Czymże Jest Innym Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham


moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Czymże Jest Innym Cytaty: Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności. -Michel de Montaigne


miłość-jest-niczym-innym-jak-żądzą-nieśmiertelnoś
Czymże Jest Innym Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości. -Anonim


moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś