Czynów Ludzkich Cytaty

Czynów Ludzkich Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
Czynów Ludzkich Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Czynów Ludzkich Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Czynów Ludzkich Cytaty: Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. -Jan Twardowski


Czynów Ludzkich Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz


Łzy-są skut­kiem-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Czynów Ludzkich Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery


Czynów Ludzkich Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Czynów Ludzkich Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Czynów Ludzkich Cytaty: Walczmy o estetykę wnętrz ludzkich! -Stanisław Jerzy Lec


Czynów Ludzkich Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Czynów Ludzkich Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Czynów Ludzkich Cytaty: Bezczelność jest najgorszą z chorób ludzkich. -Eurypides


bezczelność-jest-najgorszą-z-chorób-ludzkich
Czynów Ludzkich Cytaty: Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich. -Tacyt


nic-pew­ne­go-w spra­wach-ludzkich