Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty

Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle


naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska


wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. -Friedrich Nietzsche


ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. -Anton Czechow


w-człowieku-wszystko-powinno-być-piękne-i-twarz-i-ubranie-i-dusza-i-myśli
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. -Cyceron


Żadne-miejsce-nie-powinno-być-dla-ciebie-milsze-od-ojczyzny
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów. -Maria Dąbrowska


człowiek-pragnący-czegoś-dokonać-nie-może-być-krytykiem-i-historykiem-swoich-czynów
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Przy rozwodach okolicznością łagodzącą powinno być to, że strony niegdyś działały w afekcie. -Magdalena Samozwaniec


przy-rozwodach-okolicznośą-łagodzącą-powinno-być-to-że-strony-niegdyś-działały-w-afekcie
Czynów Powinno Być Czynienie Cytaty: Iść za swoim powołaniem, wyszukać w wielkim polu pracy społecznej miejsce, gdzie można być najużyteczniejszym, orać swój zagon lub kopać sobie mogiłę zapomnienia, oto nasze zadanie, poza którym wszystko powinno nam być obojętne. -Hipolit Taine